20. maj 2015

Borgmestre har fokus på sundhedshuse

På tirsdagens ekstraordinære repræsentantskabsmøde i KL om de igangværende økonomiforhandlinger var de delegerede meget optagede af, at der skal investeres kraftigt i sundhedshuse. Og der er behov for en økonomisk indsprøjtning fra staten.

Tirsdag holdt KL ekstraordinært repræsentantskabsmøde i København med et eneste punkt på dagsordenen: Status på og diskussion om KL’s krav i de igangværende forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2016. Og KL-næstformand Erik Nielsen gik fra mødet med en tydelig indikation fra repræsentantskabet:

”Kommunalpolitikerne har meget stærkt fokus på, at kommunerne skal kunne levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret i 2020. Og i det arbejde er det helt afgørende, at vi får etableret en stribe nye, effektive sundhedshuse, der indeholder både praktiserende læger, kommunale og regionale sundhedstilbud,” siger Erik Nielsen.

Repræsentantskabet bakkede derfor også stærkt op om KL’s krav til økonomiforhandlingerne om flere penge til, at kommunerne kan bygge sundhedshuse. Regeringen har foreløbig afsat 800 millioner kroner til formålet, men det er ifølge KL slet ikke nok på den lange bane. Og derudover ønsker kommunerne en overordnet plan for, hvordan sundhedshusene og de kommunale tilbud kan supplere de nye supersygehuse og sikre sammenhængende behandling og tilbud til borgerne.

En KL-undersøgelse blandt kommunerne viser, at 29 procent af kommunerne allerede påtænker at etablere sundhedshuse i de kommende år. Men det er ifølge Erik Nielsen slet ikke nok, og der er derfor behov for mere økonomisk støtte fra staten til etablering af sundhedshuse. Det var også et af de højt prioriterede emner, da Erik Nielsen og KL-formand Martin Damm i mandags mødtes med finansminister Bjarne Corydon og økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard til det andet politiske forhandlingsmøde om kommunernes økonomi for 2016.

”Vi er helt med på den nye sygehusstruktur med færre og mere specialiserede supersygehuse. Men staten må også anerkende, at hvis vi ikke skal lade nogle borgere i stikken i den proces, kræver det ganske betydelige investeringer i det nære sundhedsvæsen, og sundhedshuse er en væsentlig del af løsningen,” siger Erik Nielsen.