29. maj 2015

05.71 Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjensterejser i udlandet (O.15)

Aftalen træder i kraft den 1. april 2015 og har virkning for benyttelse af eget transportmiddel samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet foretaget efter den 1. april 2015.

Aftalen indeholder bemyndigelsesbestemmelser og satser for kilometergodtgørelse ved bilkørsel og anvendelse af egen knallert eller cykel. Endvidere indeholder aftalen en bestemmelse om rejseforsikring for medarbejdere på tjenesterejse i udlandet. Aftalen omfatter ansatte i kommuner inden for KL's forhandlingsområde.

YDERLIGERE MATERIALE

  • 05.71 Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser mv