25. juni 2015

Trafikforlig om et sammenhængende Danmark ønskes

En ny aftale om transport og infrastruktur, der binder Danmark tættere sammen, bør blive en prioritet for "det nye Christiansborg," skriver Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, i et debatindlæg.

Af Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg

Først og fremmest et stort tillykke med valget til den kommende regering. Vi går en spændende tid i møde, og jeg er sikker på, at der i denne periode vil blive truffet en lang række store beslutninger, der får betydning for Danmarks fremtid. En af dem bør være en ny aftale om transport og infrastruktur, der binder Danmark tættere sammen. En aftale til gavn for udviklingen af hele det danske samfund.

Øget fokus på livskvalitet

Vi har et stort behov for at få nedbragt rejsetiden og gjort det nemmere at komme rundt – lige fra trængslen i byerne til tilgængelighed på landet. For transport og mobilitet hænger sammen med bl.a. livskvalitet, optimering af tiden og udbuddet af arbejdskraft.

Og nye transportformer, nye energikilder og ny teknologi trænger sig på, og sammen med nye behov hos brugerne giver det nye muligheder. Mange, især unge mennesker i byerne, spørger sig selv: ”Hvorfor eje en bil, der står stille det meste af dagen? Hvorfor ikke dele”? Færre parkerede biler giver mere plads til andet liv i byrummet.

Færre barrierer for nye typer af tilbud, bør derfor stå højt på dagsordenen i et nyt transportudvalg i Folketinget og de dertilhørende ministerier og styrelser.

Skab sammenhæng med andre mål

Der er brug for et trafikforlig, der ser ud over trængselsproblematikken og ser transporten i samspil med den øvrige udvikling og det omkringliggende samfund. For øget klimatilpasning, klimavenlige drivmidler, mere plads til cykler og gående og busser uden emission, der giver renere luft i byerne er alt sammen godt for sundheden.

Den rejsende skal opleve et gnidningsløst system, der er tilpasset den individuelle bruger. Her kan vi i kommunerne også arbejde sammen om bedre brug af trafikdata og smart trafikstyring til at understøtte.

Her og nu – smart mobility

I dag ved vi utrolig meget om, hvad der reelt sker i trafikken. Det skal vi udnytte til at opbygge en fleksibilitet og reaktionshastighed – kort sagt et øget fokus på smart mobilitet, og på hvordan vi med vores viden hele tiden kan opdatere de rejsende om den optimale rejse.

Lad os starte med at optimere de muligheder, vi har. Hvis vi kan tænke den komfort og fleksibilitet, vi har med bilen, ind i et sammenhængende transportsystem, der også gør, at vi kan komme det sidste stykke fra toget og til vores bestemmelsessted, så kan vi få fjernet en del af trafikken på vejene og skabt bedre plads til resten. Det er penge værd.

Samtidig ved vi, at der er mange nye teknologiske løsninger på vej. På den lange bane er der udsigt til førerløse biler. På den kortere bane, udsigt til nye løsninger, der kan gøre det nemmere og mere sikkert at køre bil. Det skal vi ruste os til – og gerne tænke ind i vores investeringer i fysisk infrastruktur allerede nu.

Incitamentstruktur ønskes

Mange steder i landet samler kommunerne sig i såkaldte byregioner eller business regions. De kan løftes, hvis trafikflowet tænkes på nye måder, der laves pendlerstrategier, og vi skaber sammenhæng mellem de forskellige transportformer.

Lad mig give et eksempel: Hvor stopper bilisterne ikke bilen og tager det sidste stykke ind til byen med offentlig transport? I kommunekredse taler vi om det ærgerlige i, at man som kommune uden for de større byer ingen grund eller penge har til at lave den infrastruktur og de parkeringspladser, der skal til for at få bilisterne til at stoppe og hoppe fra motorvejen over i en bus, S-tog, metro eller letbane. Det er ærgerligt.

Og det økonomiske incitament for billisterne mangler også. Så hvad med at gøre det billigt at parkere via Rejsekortet på store strategisk placerede parkér- og rejsanlæg, hvis den samlede rejse delvist er med offentlig transport?

KL bidrager gerne til løsningerne

Lad mig slutte af med at opfordre til en god dialog før en ny trafikaftale. KL og kommunerne vil gerne være med til at gøre vores for at sikre et mere et sammenhængende Danmark med velfungerende infrastruktur og mobilitet, men vi kan ikke gøre det alene.

***************************************************

Debatindlægget er bragt den 25. juni på Altinget.dk