11. juni 2015

Ros til kommunernes sundhedsindsats

Forebyggelsen har rykket meget siden kommunalreformen, lød det rosende fra sundhedsminister og andre på ”Sundhedens Topmøde” ved Folkemødet på Bornholm.

Der lød ros til kommunernes sundhedsindsats, da et panel på "Sundhedens Topmøde 2015" ved Folkemødet på Bornholm diskuterede forebyggelse.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) var den der var klarest i mælet, da han indledningsvist slog fast:

"Den forebyggende indsats ligger i kommunerne. Der ligger den godt. Det er noget, der rykker."

Han blev bakket op af Jes Søgaard, der er afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse:

"Forebyggelsen har rykket meget siden kommunalreformen. Meget er lykkedes ude i kommunerne," sagde han og pointerede, at arbejdspladsen i højere grad skal være arenaen for den forebyggende indsats.

Den store udfordring

Formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov (S) slog i paneldebatten fast, at kommunerne har bevæget sig meget og har været gode til at tage en række anbefalinger til sig.

"I de tilfælde, hvor en kommune er for lille til at løfte opgaven, er der gode eksempler på, at den søger samarbejdet med andre kommuner," sagde Thomas Adelskov og tilføjede:

"Den store udfordring for kommunerne er at komme i kontakt med de borgere, som har mest behov. Vi har brug for at komme tæt på dem, der ikke selv opsøger sundhedssystemet. Og vi har brug for praktiserende læger, der er mere opsøgende i forhold til den gruppe borgere," sagde Thomas Adelskov.

Paneldebatten, der foregik i "Kasters i Nørregade" i Allinge i en gårdhave i strålende solskin, var livlig og kom vidt omkring, også så vidt, at ordstyreren Kurt Strand afslutningsvis erkendte, at det var svært at drage nogen konklusion.

Hvordan får man mænd til at gå til læge?

Et af de temaer, som blev diskuteret, og som lå i forlængelse af kommunernes forebyggende indsats, var, hvad man kan gøre for at få mænd til at gå til læge. Det er et problem, som 3F oplever blandt sine medlemmer. De går til læge, når de er rigtig syge. Men det ville være bedre, hvis de kom tidligere, sagde forbundsformand Per Christensen.

Fra flere sider blev det pointeret, at det bedste middel til at motivere mænd, er at lægge den sundhedsfremmende indsats på arbejdspladserne.

Sundhedsminister Nick Hækkerup begrundede det med, at for mange er forebyggelse en social ting, som man gør sammen med andre, f.eks. fodbold og andre fysiske aktiviteter.

"Der er en skævhed i forebyggelsen, fordi planerne er udarbejdet af højtuddannede. Derved har vi svigtet dem, der har mest behov. Ved at øge den forebyggende indsats på arbejdspladserne hjælper man mest dem med de korteste uddannelser. Det er dem, som får mest glæde af det," sagde han.

Borgmester Thomas Adelskov lå på samme linje, da han slog fast, at i forhold til forebyggelse giver de mening for kommunerne at være i dialog med arbejdsgiverne og med 3F og andre fagforeninger.

”Det giver langt større mening end at udgive en husstandsomdelt brochure.”