15. juni 2015

Markant flere underretninger fra den kommunale tandpleje

Siden 2012 er antallet af underretninger fra den kommunale tandpleje vokset med 67 procent, og tallet ventes at stige. Udviklingen er positiv, da det er vigtigt, at eventuel omsorgssvigt opdages tidligt, siger De Offentlige Tandlæger og KL.

Siden 2012 har der været en stigning på 67 procent i antallet af underretninger fra den kommunale tandpleje, fra 571 til 847 underretninger i 2014.

Det viser de nyeste tal om antallet af underretninger, som De Offentlige Tandlæger har indsamlet. Undersøgelsen omfatter de 91 kommuner, som har en kommunal tandpleje, og af dem har 75 kommuner svaret. Otte af dem har meddelt, at de ikke kender tallene.

67 kommuner kender deres tal for 2014 og har i alt underrettet 847 gange, hvilket svarer til 12,64 underretning pr. kommune. Til sammenligning var der i 2013 62 kommuner, der underrettede 721 gange.
Formentlig ligger antallet af underretninger højere, da to af de større kommuner i undersøgelsen tilkendegiver, at klinikkerne ikke har indberettet alle tal fra 2014.

Tandlægerne har en nøglerolle

Direktør Lars Holsaae fra De Offentlige Tandlæger siger til KL.dk, at han er bekymret over, at antallet af underretninger stiger, hvis det er udtryk for, at flere børn er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Men han glæder sig over, at tandlægerne i stigende omfang reagerer, når de får mistanke om, at dette kunne være tilfældet.

”Tandlægerne har en nøglerolle i forhold til at observere eventuelle overgreb på barnet. Det er positivt, at de tager denne opgave på sig og har øje på problemstillingen. ”

Lars Holsaae oplyser, at der er tre typer af sager, hvor tandlægerne reagerer. Den ene er, hvor barnet gentagne gange udebliver fra konsultation, og hvor det ikke lykkes at komme i kontakt med familien. Den anden type sager er bekymringssagerne, hvor barnets reaktioner i tandlægestolen kan udvise tegn på, at det har været udsat for overgreb, eller der kan være fysiske tegn på det. Den tredje type sager er, hvor barnet ikke har en alderssvarende udvikling og kan udvise tegn på omsorgssvigt.

Vurderer du, at antallet af underretninger vil fortsætte med at stige?

”Jeg tror, at den vil stige i en periode endnu. Det er et område, som der er megen opmærksomhed på. Og man har endnu ikke fundet alle de instrumenter, som man kan bruge. Her tænker jeg især på, at fagpersoner, som har kontakt til barnet, kan blive endnu bedre til at tale sammen på tværs af forvaltningerne, ” siger Lars Holsaae.

I tråd med KL’s anbefalinger

Det øgede fokus og stigende antal underretninger fra den kommunale tandpleje ligger godt i tråd med KL’s udspil på området for udsatte børn og unge, ’De udsatte børn – Fremtiden er deres’ fra marts 2015. Her anbefaler KL bl.a., at kommunerne udarbejder en formaliseret handleplan for, hvordan tandplejen inddrages og bliver en fast del af det tværprofessionelle samarbejde omkring udsatte børn og deres familier.

Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, peger på, at det er godt, at tandplejerne er blevet langt mere opmærksomme på at underrette, når der er tegn på omsorgssvigt. Det er vigtigt, at man tidligt kommer i kontakt med barnet for at sikre den forebyggende indsats. Men vi kan blive bedre, lyder det:

”Hele 60 pct. af fysiske overgreb på børn kan ses i hoved- og halsregionen. Det er netop disse områder, som tandplejepersonalet har frit udsyn til under et tandeftersyn. Tandplejepersonalet er i kontakt med børnene, fra de er helt små, og har derfor en unik adgang til at opdage tegn på omsorgssvigt og overgreb, som andre faggrupper ikke ser, ” siger Thomas Adelskov og fortsætter:

”Derfor er det vigtigt, at de kommunale tandplejere i langt højere grad bliver tænkt ind i forhold til tidlige og forebyggende indsatser i kommunen. I udspillet peger vi på, at kommunerne skal blive bedre til at arbejde på tværs og inddrage alle relevante faggrupper omkring børnene og familierne. Specifikt i forhold til tandplejerne er der derfor behov for uddannelse og klare retningslinjer fra kommunal side til tandplejen, herunder information om håndtering af udsatte børn og unge. ”

Fakta

Antallet af underretninger:

2008 baseret på tal fra 47 kommuner: 1,4 pr. tandpleje (i alt 59 underretninger)

2010 baseret på tal fra 50 kommuner: 4,2 pr. tandpleje (i alt 209 gange)

2011 baseret på tal fra 61 kommuner: 5,6 pr. tandpleje (i alt 344 gange)

2012 baseret på tal fra 61 kommuner: 9,3 pr. tandpleje (i alt 571 gange)

2013 baseret på tal fra 62 kommuner: 11,62 pr. tandpleje (i alt 721 gange)

2014 baseret på tal fra 67 kommuner: 12,64 pr. tandpleje (i alt 847 gange)