12. juni 2015

Man skal også kunne få lån i yderområder

Der skal nye værktøjer til, så der også kan optages lån i yderområder. Så langt kunne Nykredit, erhvervsministeren og KL’s formand blive enige i debat om realkredit i yderområder. Men problemets omfang er de ikke helt enige om.

”Det er befriende, at vi nu får lukket op for posen. Der er ingen tvivl om, at vi har et stort problem, og vi kan ikke vente på løsningerne længere. Der er nogle mekanismer – blandt andet realkreditten – som gør, at vi jager folk ud af landdistrikter unødigt.”

Sådan sagde KL-formand Martin Damm, da han indledningsvis kvitterede for, at Nykredit på Folkemødet havde indbudt til debat om, hvordan vi sikrer, at der kan ydes realkreditlån til folk i yderområder.

Nykredits koncernchef, Michael Rasmussen, gjorde det også klart, at Nykredit anerkender problematikken med, at det i nogle yderområder er svært at optage realkreditlån. ”Det er ikke bare luft,”, som han sagde og lovede højtideligt, at virksomheden vil gøre sit til at forbedre mulighederne i landdistrikterne.

”Vi vil helhjertet hver enig eneste dag arbejde for, at der er tilgængelighed af lån over hele landet. Men vi er nødt til at se på værktøjskassen,” sagde Michael Rasmussen under debatten.

Når bilen er mere værd end huset

Han slog fast, at Nykredits tab på privatkunder i yderområderne er fem gange større end i de store byer, og nogle steder i landområderne ”er bilen i carporten snart mere værd end huset”. Og når risikoen er så meget større, er man nødt til at overveje, hvordan der kan strikkes nogle andre tilbud eller løsninger sammen, så det stadig er muligt at optage lån i landdistrikter. Derfor opfordrede han Martin Damm og den tredje deltager i panelet – erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) – til at indgå i en ”landdistriktsalliance”, hvor der kigges på nye løsninger.

Det var begge helt indstillet på, men ministeren var dog væsentligt mere tilbageholdende med at anerkende problematikken.

”Jeg har efterlyst konkrete eksempler i både tv og alle mulige andre steder. Og jeg har kun fået 14 eksempler. De fem har medsendt udførlig dokumentation, og for de fem skyldtes det alle nogle privatøkonomiske forhold. Det er jo ikke sådan, at hvis man gerne vil låne penge, har man også krav på at låne dem," sagde Henrik Sass Larsen.

Han vil dog gerne love at arbejde for, at der bliver skabt nogle låneprodukter, så alle familier med en sund økonomi kan få et tilbud om et lån. Og så må prisen afspejle den øgede risiko, der kan være i landdistrikter.

Martin Damm var også klar med et løfte. Han lovede, at KL fortsat vil arbejde intenst og presse på for at skabe de rette betingelser for, at der kan skabes vækst og udvikling i hele landet. Og så vil de enkelte kommuner fortsætte indsatsen for at rydde op i landdistrikterne, så folk vil flytte til - hvis de altså vel at mærke kan få et lån.