03. juni 2015

LPNyt nr. 2015:34 - Forlig for kommunallæger (3-14 timer)

Den 29. april 2015 er der indgået forlig mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og KL om fornyelse af overenskomst for kommunallæger (3-14 timer).

Løn
Pr. 1. april 2016 ændres grundlønnen for 3.-7. timer med 180 kr. fra 29.295 kr. til 29.475 kr. årligt (31/3 2000-niveau).

Pr. 1. april 2016 ændres grundlønnen for 8.-14. timer med 50 kr. fra 21.865 kr. til 21.915 kr. årligt (31/3 2000-niveau).

Kommunalt lægeligt arbejde i kommunerne

Parterne har aftalt at mødes i overenskomstperioden og drøfte kommunallægernes arbejde i kommunerne.

Efteruddannelse

Overenskomstens bestemmelse om efteruddannelse opdateres sprogligt med henblik på at sætte fokus på den allerede eksisterende mulighed for deltagelse i efteruddannelse.

Hvis du vil vide mere

Se forliget nederst på siden under ”Yderligere materiale”.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Tine Torslev From
Tlf.: 3370 3113, e-mail titf@kl.dk

Konsulent Emil Lillelund
Tlf.: 3370 3721, e-mail eml@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    O.15 Forlig for kommunallæger 3-14 timer