03. juni 2015

Kommuner gør et stort arbejde for at forhindre snyd

Arbejdet med at sikre en effektiv kontrol har fået et klart løft, siger KL i en kommentar til de seneste lovændringer, der styrker samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Det er godt, at kommunerne med lovændringerne pr. 1. maj nu endelig får adgang til den samme lovgivningsmæssige værktøjskasse som Udbetaling Danmark, og at myndigheder nu må udveksle oplysninger af relevans for kontrolsagerne. Det mener Pia Færch, chef for KL’s kontor for Digitalisering og Borgerbetjening.

"Ligesom politiet må bede om at se kørekortet, hvis der er mistanke om, at man har overtrådt færdselsloven, bør kommunerne også have ret til løbende at kontrollere, om grundlaget for udbetaling af en ydelse er i orden ved at indhente information fra relevante myndigheder, og at der slås op i de nødvendige registre,” siger Pia Færch.

Med lovændringerne bliver der også mulighed for at øge arbejdet med at sikre en mere effektiv kontrol på tværs af myndighederne. 

”Medarbejderne i kommunerne og Udbetaling Danmark har allerede et rigtig godt samarbejde og får nu endnu bedre muligheder for at støtte hinanden i indsatsen. Vi ser frem til, at det vil give en mere effektiv indsats for at sikre korrekte udbetalinger på det korrekte grundlag og dermed undgå fejludbetalinger og reducere decideret snyd,” siger Pia Færch.

Fælles dataenhed skal styrke kontrol

Hun understreger også, at der i økonomiaftalen for 2015 blev oprettet en fælles dataenhed mellem Udbetaling Danmark og kommunerne, som skal foretage registersamkøringer på både ydelsesområder, der administreres i kommunerne og i Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunerne selv kan være med til at opstille relevante kriterier for, hvornår en sag med kommunale ydelser skal udtages til kontrol.

Netop nu er Udbetaling og KL i samarbejde med 16 kommuner ved at afprøve og teste kriterier på tre ydelsesområder. Når kriterierne er gennemprøvet i de 16 kommuner, vil alle kommuner blive inddraget og modtage registersamkørte lister på baggrund af de opstillede kriterier. Og der arbejdes på en løsning, hvor de enkelte kommuner selv kan udtrække listerne og opstille kriterier, der er tilpasset de lokale forhold i kommunen.

Udbetaling Danmark har løbende som en service til kommunerne udsendt registersamkørte lister, men med den kommende løsning er der basis for nogle langt bedre lister, der kan skærpe kommunernes muligheder for en effektiv kontrol på de kommunale ydelsesområder også.

Rigsrevisionen har for nylig også hæftet sig ved den lovændring, der netop er trådt i kraft, og noterer, at der er skabt et bedre grundlag for samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Rigsrevisionen hæfter sig i den sammenhæng ved, at det hidtidige samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark ikke har været tilfredsstillende.

"Dermed påpeger Rigsrevisionen den samme problematik om lovbarrierer for samarbejdet, som KL har fremført i årevis. Derfor er det glædeligt, at den nye lovgivning skaber et langt bedre grundlag for samarbejdet, som der er stor fokus på at udvikle," siger Pia Færch.