08. juni 2015

Kommuner går sammen i jagten på vækst

I et forsøg på at gøre sig mere attraktive over for blandt andet udenlandske investeringer er over 8 ud af 10 kommuner gået med i en business region. Senest er 11 nordjyske kommuner gået sammen med Region Nordjylland. Erfaringerne fra Sverige er gode, og eksperter ser flere fordele ved at stå samlet.

Med en placering i det nordvestligste hjørne af Danmark og blot 44.000 indbyggere er Thisted Kommune ikke det første sted, internationale virksomheder får øje på, når de leder efter nye steder at investere.

Det er en af årsagerne til, at kommunen er gået med i det nye, fælleskommunale samarbejde Business Region North Denmark, der blev stiftet 1. januar 2015 og består af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Målet er at stå samlet om at tiltrække vækst og arbejdspladser til Nordjylland.

»Helt grundlæggende tror vi på, at hvis vi puljer vores kræfter, så står vi stærkere. Den konkurrence, der har været mellem kommunerne om at tiltrække investorer, virksomheder og arbejdskraft, er vi forbi. Vi har mere fordel ud af at pulje vores styrker og dække ind for de svagheder, der kan være rundt omkring, så vi kan stå stærkt som en enhed,« siger Lene Kjelgaard Jensen (V), borgmester i Thisted Kommune og formand for Business Region North Denmark.

Faktaboks, der beskriver de danske business regioner.

De nordjyske kommuner er ikke de eneste, der har konkluderet, at det som enkelt kommune er svært at få opmærksomhed i den globale konkurrence om investeringer. I dag findes der seks business regioner – eller lignende tværkommunale samarbejder med et andet navn – i Danmark, hvor kommuner og i nogle tilfælde regioner samarbejder om at promovere deres områder. Den største er Greater Copenhagen, der blev stiftet sidste sommer og består af de 29 kommuner i Region Hovedstaden og de 17 kommuner i Region Sjælland. Kommunerne og regionen i Skåne er også positive over for samarbejdet, men er ikke formelt trådt ind endnu.

I Østjylland har 11 kommuner stiftet Business Region Aarhus. Udvikling Fyn består af fem fynske kommuner og har eksisteret siden 2012. I trekantsområdet har seks sydøstjyske kommuner siden 2007 arbejdet på at gøre området til et dansk vækstcentrum, og længere vestpå er fem kommuner gået sammen i Sydvestjysk Udviklingsforum.

Gode erfaringer fra Sverige

Inspirationen til at samle sig i business regioner er høj grad hentet i udlandet. I Sverige har Stockholm Business Region eksisteret siden 2004, og i Göteborg findes Business Region Göteborg, som har rødder tilbage til 1977, men har eksisteret i sin nuværende form siden 2000.

Fælles for både Stockholm og Göteborg-området er, at de er blandt de hurtigst voksende i Sverige. I perioden 2000-2014 er produktiviteten i Göteborg-regionen steget med 20 procent, der er kommet 90.000 nye job og 125.000 nye indbyggere.

En del af forklaringen kan meget vel være, at de to business regioner har været gode til at gøre opmærksom på mulighederne i de regioner, de repræsenterer. Det mener Andrea Lucarelli, der er ph.d.-studerende på Stockholm Universitet og forsker i udviklingen af Stockholm Business Region.

»Det særlige ved Stockholm-regionen er, at der over de seneste 20 år har været en politisk og økonomisk vilje til at udvikle sig. Fra begyndelsen var der en vision og mission, men netværket har hele tiden været fleksibelt nok til at tilpasse sig forandringer i det økonomiske og politiske klima, så hverken skiftende flertal i kommunerne eller økonomiske op- og nedgange har bremset samarbejdet mod det fælles mål at skabe udvikling,« siger Andrea Lucarelli.

At det er en god idé at fokusere på storbyerne og oplandet omkring dem styrkes af den stigende tendens mod, at byer og regioner i højere grad end lande skal konkurrere om udenlandske investeringer. Det mener Christian G. Asmussen, professor på Department of Strategic Management and Globalization på Copenhagen Business School.

Sammen med en anden CBS-professor, Bo B. Nielsen, står han bag forskningsprojektet ”Regional rivalisering: Multinationale selskabers valg af placering af udenlandske investeringer”. Projektet, der udføres i samarbejde med Kraks Fond Byforskning, undersøger blandt andet, hvorfor nogle multinationale selskaber vælger Stockholm frem for København, når de skal placere deres datterselskaber eller regionale hovedkvarter.

Faktaboks, der beskriver hvad business regioner laver.

Ifølge Christian G. Asmussen gør udviklingen det oplagt for kommuner at samle sig i business regioner.

»Den økonomiske logik er ret klar, fordi der både er stordrifts- og koordineringsfordele i forhold til mange af de ting, som kommuner foretager sig,« siger han.

Han nævner opgaver som investeringer i infrastruktur og uddannelse, udformning af rammebetingelser og hjælp til eksport og internationalisering af de virksomheder, der ligger i regionen, så man kan markedsføre sin region som en platform for yderligere ekspansion. Endelig peger han på markedsføring over for virksomheder og mere bredt over for udlandet som en meget vigtig opgave for business regioner. Det skyldes, at parametre som lønninger, skatter, efterspørgsel og uddannelsesniveau er ret ens i Norden.

»Valget mellem Danmark og Sverige er ekstremt tæt, og for en investor fra Kina eller USA kan det være svært at se, hvad der adskiller det ene fra det andet sted,« siger Christian G. Asmussen.

Samtidig arbejder virksomhedernes beslutningstagere ofte under et ekstremt tidspres og vil ifølge de to CBS-professorer tit vægte nemt observerbare data.

»Effekten af disse to ting er, at beslutningerne ofte kan drives af tilfældigheder eller af ting som topchefernes internationale erfaring, hvilke steder deres familier gerne vil bo, hvilke netværk de har, og hvor andre virksomheder fra deres hjemland har valgt at placere sig. Det skaber en mulighed for, at man kan påvirke disse beslutninger gennem markedsføring,« siger Bo B. Nielsen.

Samarbejdet er styrken

I Business Region Göteborg kan Henrik Einarsson, afdelingschef i etablerings- og investeringsafdelingen, godt genkende konklusionerne fra Andrea Lucarelli og de to CBS-professorer.

»Jeg tror ikke, at de udenlandske firmaer, som gerne vil etablere sig, er så interesserede i de kommunale grænser. De etablerer sig et sted og så forventer de, at der findes en etableringsfunktion, som tager imod og leverer det, de er ude efter,« siger Henrik Einarsson.

Han bekræfter samtidig Lene Kjelgaard Jensen fra Business Region North Denmark i, at det tværkommunale samarbejde er en stor styrke.

»Jeg tror, at styrken ligger i selve koordineringen og det, at vi har en fælles strategi. Det er det, som skaber muligheden for, at vi sammen kan bestemme, hvad der er vigtigt. Så kan alle 13 kommuner gå hjem og arbejde med det samme spørgsmål. I en mindre kommune er det svært at udvikle sine egne indsatser, men når vi har udviklet dem sammen, så kan de respektive erhvervschefer fokusere på området, hvor indsatsen skal virke, i stedet for at fokusere på, hvordan de skal gøre,« siger Henrik Einarsson.

I Business Region North Denmark er de allerede i gang. De 12 aktører har samlet skudt 15 millioner kroner i projektet og er blevet enige om fem fokuspunkter, der skal arbejdes hen imod. Det er bedre infrastruktur, erhvervsudvikling, sikring af relevant arbejdskraft, en øget internationalisering og tiltrækning af flere turister til Nordjylland.

»Det er tænkt som et lokomotiv, der sætter retningen, og så har vi nogle togvogne, man kan stå på og af, som man vil. Kommuner kan vælge sig ind på indsatsområder, som man kan se, at man kan have gavn af, men der er ingen, der siger, at man skal være med på alle områder,« siger Lene Kjelgaard Jensen.