25. juni 2015

KL's høringssvar: Bekendtsgørelsespakke, ny anmeldeordning og digitalisering af miljøadministration

KL’s høringssvar til fem bekendtgørelser, om anmeldeordning for mindre miljøbelastende virksomheder og digitalisering af miljøadministrationen

Høringssvaret bygger videre på de grundlæggende bemærkninger KL afgav til høringen af lovforslag L 126 i december 2014 om ny anmeldeordning. Disse vedrører primært, at KL fortsat ønsker at forhåndsdialogen skal fremhæves bedre i lovgivningen, og at implementeringen af den nye ordning og det nye digitale ansøgningssystem må forventes at øge det kommunale ressourceforbrug over en periode.

Den vigtigste bemærkning i høringssvaret vedrører de nye indberetningskrav til kommunerne om at indberette en række tilsyns- og godkendelsesdata til en central offentlig platform. KL er stærkt kritiske overfor omfanget af de nye indberetningskrav, som synes ude af proportioner med, hvad der giver mening i forhold til såvel miljømæssig som informationsmæssig værdi.

Høringssvaret kan læses herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KLs høringssvar - bekendtgørelsespakke om ny anmeldeordning og digitalisering af miljøadministration