12. juni 2015

Klimaplaner bør revideres hvert fjerde år

Vand i kælderen er et fælles ansvar, hvad enten man er kommune, forsikringsselskab eller parcelhusejer, fremgik det af debat i KL's telt om, hvordan man fremmer samarbejder om klimatilpasning.

Kommunerne har en klar forventning om, at klimatilpasningsplaner skal revideres løbende fx hvert fjerde år, fordi klimaet til stadighed er under forandring med blandt andet stigende grundvand til følge.

Det fastslog formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, borgmester Jørn Pedersen, da han torsdag eftermiddag deltog i en paneldebat i KL’s telt på Folkemødet over emnet: ”Kælderen står under vand: nye samarbejder om klimatilpasning.”

Ønsket om en løbende revision af kommunernes klimaplaner blev delt af de to andre paneldeltagere, som var Allan Malskær fra Parcelhusejernes Landsforening og Torben Weiss Garne fra Forsikring og Pension.

”Det er vigtigt, at alle kommuner følger op på klimatilpasningsplaner samt, at der er et incitament til at gøre det,” sagde Torben Weiss Garne fra Forsikring og Pension. Han fandt, at især mindre kommuner har svært ved at komme videre med deres klimahandlingsplaner:

”Der burde gives samme incitamenter til at komme videre med planerne som at iværksætte dem,” sagde han, som slog fast, at det er vigtigere at forebygge vandskader end at ”pumpe” forsikringsselskabernes præmiesummer.

Et kollektivt ansvar

Hovedsynspunktet for formanden for Parcelhusejernes Landsforening Allan Malskær var, at kommunerne er for små til at løfte opgaven:

”Det skal løftes enten regionalt eller på landsplan. Det handler om et fælles kollektivt ansvar, når områder bliver oversvømmet, og husejere mister store værdier,” sagde han og fortsatte:

”Det kommer til at gå ud over nogen. Der er steder, hvor man bliver nødt til fra offentlig side at opkøbe huse i områder, hvor der konstant er oversvømmelser. Man må købe dem og rive dem ned. Men det er næppe politisk mod til,” mente han.

Kendetegnende for debatten mellem de tre aktører var, at der var en erkendelse af, at ansvaret for at sikre mod oversvømmelser og vand i folks kældre er fælles, hvad enten man er kommune, forsikringsselskab eller parcelhusejer.