30. juni 2015

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer og nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner: ”Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindings-områder”