25. juni 2015

KL´s høringssvar: Forslag til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser

KL har afgivet høringssvar på forslag til vandområdeplan 2015-2011.

KL har givet høringssvar til vandområdeplanerne. Høringsmaterialet til lovforslaget kan ses her.

 

Bemærkningerne fra KL falder i fem hovedgrupper: ”Vækst”, ”organisering”, ”virkemidler”, ”indsats i første planperiode” og ”manglende viden”.

  • Om vækst understreger KL blandt andet, at både virksomheder og kommuner har brug for klarhed. Derfor skal vandområdeplanerne denne gang vedtages til tiden.
  • Om organisering anbefaler KL blandt andet, at vandrådene gendannes for at fastholde den legitimitet, de har tilført indsatsprogrammet for vandløb.
  • Om virkemidler har KL en række bemærkninger til rammerne for kommunernes arbejde med virkemidlerne.
  • Om indsats i første planperiode opfordrer KL til at overveje, om manglende indsatser fra Vandplan 2009-2015 skal udgå eller om disse indsatser skal overføres til en ny bekendtgørelse.
  • Om manglende viden finder KL blandt andet, at der er behov for at fastlægge et nyt grundlag til brug for den lokale vurdering af vandløbspåvirkning. Indtil dette arbejde er afsluttet, bør de lokale vurderinger fortsætte på det hidtidige grundlag

 

Høringssvaret i hele sin længde findes herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar fra KL til forslag til vandområdeplan 2015-2021