24. juni 2015

KL frygter økonomiske konsekvenser af dataforordning

I dag starter de afsluttende forhandlinger i EU om den kommende databeskyttelsesforordning. KL håber, at vi får et regelgrundlag, som ikke slår bunden ud af de offentlige budgetter.

Europa-Kommissionens forslag til nyt regelgrundlag, som skal erstatte persondataloven, har været længe undervejs i EU-regi. Faktisk tre et halvt år. Og næsten 4.000 ændringsforslag viser med al tydelighed, at uenighederne om forslaget har været store. I sidste uge vedtog Ministerrådet dets forslag til, hvordan forordningen skal se ud. Og de endelige såkaldte ”trilogforhandlinger” mellem Ministerrådet, Europa-Parlamentet og kommissionen begynder i dag.

Formanden for KL’s Internationale Udvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen, er meget spændt på udfaldet af forhandlingerne. Han slår fast, at KL er helt enig i bestræbelserne på at skabe bedre datasikkerhed for borgerne, men frygter de økonomiske konsekvenser for kommunerne. Han efterlyser, at de nye, administrative byrder for kommunerne – som det nuværende forslag lægger op til – i højere grad måles op mod de forbedringer, som forslaget reelt giver borgerne.

”Selv om vi er på vej ud af krisen, har kommunerne stadig behov for at holde stift fokus på pengekassen. Storbritanniens justitsministerium har beregnet, at forordningen vil koste omkring 20 milliarder kroner. Og i Finland, som vi bedre kan sammenligne os med, har de regnet sig frem til implementeringsomkostninger på omkring 1,5 milliarder kroner. Så store udgifter til meradministration kan vi ikke sidde overhørig i KL,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

KL skrev til Folketingets Europaudvalg i forrige uge i forbindelse med, at udvalget skulle give forhandlingsmandat til justitsministeren forud for trilogforhandlingerne. Her udtrykte KL glæde over, at Ministerrådets forhandlingsoplæg lægger op til at give mere fleksibilitet for den offentlige sektor og har fokus på at afbalancere meradministrationen.

”Vi er særdeles tilfredse med, at den danske justitsminister i rådsforhandlingerne har været med til at sikre en mere afbalanceret forordning, hvor vi for eksempel har fået bugt med et helt urealistisk højt bødeniveau. Og nu håber vi, at Ministerrådet vil stå fast i de kommende forhandlinger,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

I brevet til europaudvalget opfordrede KL udvalget til at tage de store økonomiske udfordringer ved at implementere forordningens krav med i sine overvejelser. Ligeledes påpegede KL, at det er væsentligt, at forordningen bliver tilstrækkeligt fremtidssikret til at kunne håndtere den offentlige sektors strategier for at effektivisere måden at bruge data på til gavn for borgerne. Sådan som det blandt andet er beskrevet i kommunernes nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020 ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark”.

Samme budskaber har den europæiske sammenslutning af kommuner og regioner, CEMR, netop fremsat i et brev til parterne involveret i trilogforhandlingerne.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Læs CEMR's brev til forhandlingsparterne

  • PDF

    Læs KL's henvendelse til europaudvalget