11. juni 2015

Folkemøde: Vi skal have flere faglærte

Vi skal have færre unge på gymnasierne og flere ledt over til en faglært uddannelse på erhvervsskolerne. Så langt var panelet enigt, da KL’s telt på Folkemødet på Bornholm åbnede med en humørfyldt debat om uddannelse og vækst.

”Det er fint nok at være kandidat i tibetansk lingvistik, men det er sjældent, at man ser et jobopslag efter sådan en.”

Sådan lød et af flere kontante udsagn fra Ejner K. Holst, LO-sekretær med ansvar for blandt andet uddannelse, da han og tre andre debattører åbnede KL’s telt på Folkemødet med en livlig debat om uddannelse.

De øvrige i debatpanelet var KL-formand Martin Damm, Håndværksrådets politiske chef Frank Korsholm og Michael Kaas-Andersen, direktør på uddannelsescentret Selandia i Slagelse. Selv om ingen af dem forholdt sig direkte til kandidaten i tibetansk, var der ingen tvivl om, at de var enige om, at Danmark som samfund skal blive langt bedre til at uddanne de unge til det, som erhvervslivet har behov for. Og i de kommende år vil der ikke mindst blive behov for flere faglærte. Panelet var derfor også optaget af, at færre unge skal søge ind på gymnasierne, mens flere bør tage en erhvervsuddannelse.

Stop centraliseringen

KL-formand Martin Damm mener i den forbindelse, det er afgørende, at centraliseringen af erhvervsuddannelserne får en ende. I dag skal du generelt rejse længere, hvis du vil gå på erhvervskole, end hvis du vælger gymnasiet.

”Der er en sammenhæng mellem geografi og uddannelse. Enten gør afstanden, at de unge ikke vælger en erhvervsuddannelse, eller også flytter de fra egnen og kommer sjældent tilbage,” sagde Martin Damm, som lagde vægt på de uheldige konsekvenser, det har i forhold til at skabe et Danmark, hvor der er mulighed for vækst og udvikling i alle dele af landet.

Michael Kaas-Andersen fra uddannelsescentret Selandia er skeptisk over for at etablere flere uddannelsessteder, fordi han frygter, at det vil forringe kvaliteten af uddannelserne. Men han er 100 procent enig i, at der er behov for at uddanne flere faglærte:

”Vi uddanner slet ikke nok i dag. Og det bliver et massivt problem for virksomhederne på længere sigt,” sagde Michael Kaas Andersen, som dog håber, at den nye erhvervsuddannelsesreform kan gøre erhvervsskolerne mere attraktive for de unge.

Født i "trillebørens tegn"

LO-sekretær Ejner K. Holst lagde et stort ansvar på arbejdsgiverne for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive ved at etablere flere praktikpladser til de unge. Han mente, at mange arbejdsgivere er født i ”trillebørens tegn”, fordi de skal løftes og skubbes for at komme i mål. Her var det primært de større virksomheder, som stod for skud, mens Håndværksrådets repræsentant i panelet, Frank Korsholm, slap for tiltale. De mindre og mellemstore virksomheder, som Håndværksrådet repræsenterer, tager nemlig en ganske pæn andel af de praktiksøgende unge. Og Frank Korsholm havde en enkel forklaring på det:

”Det har meget at gøre med traditioner. Mange af håndværksmestrene har selv været i mesterlære, mens de store virksomheder har direktører, som typisk har gået på CBS, og HR-afdelinger, som mener, at de unge bare vil spænde ben for svendene. Så de vil hellere først tage dem, når de er uddannede,” sagde Frank Korsholm under debatten.