14. juni 2015

Faglige og frivillige skaber merværdi

Formand for FOA Dennis Kristensen og Carl Christian Ebbesen, Københavns kulturborgmester og medlem af KL’s bestyrelse, mødtes på Folkemødets sidste dag i en debat med titlen ”Når borgerne selv leverer velfærden”. De var enige om, at frivillighed og faglighed skaber merværdi.

Både Carl Christian Ebbesen (DF) og Dennis Kristensen havde stor ros til de frivillige, og når frivillige og faglig indsats mødes bliver to og to til fem, lød det under debatten i KL's telt på Folkemødet. 

”Debatten fylder meget hos kommunerne. FOA's medlemmer leverer den gode service, som vi kan være stolte af. Men velfærd betyder ikke, at samfundet gør alt. Frivillighed er demokrati," lød det fra den københavnske kulturborgmester, som også gav nogle eksempler på frivillighed i Københavns Kommune. Fx kærer biblioteksmedarbejderen ikke længere en læseklub, det gør man i stedet gennem aktive  borgere.

”FOA har været med til at lave nogle spilleregler, og så længe det er medarbejderne, der udøver det faglige, er der ikke noget problem. I København kan man få en bogven, og så har vi alle vores kulturhuse med masser af frivillige. Frivilligheden er en del den danske samfundsmodel."

Ingen omsiggribende egoisme

Det store spørgsmål til debat var, om vi vil acceptere både at betale skat og at skulle bidrage mere selv.

”Nu er danskerne blevet beskyldt for at være mere og mere egocentrerede, men frivillighed demonstrerer, at det med den omsiggribende egoisme er så som så. Der, hvor det begynder at gøre ondt, er i diskussionen om, hvorvidt vi skal have frivillige på de bløde velfærdområder. Frivilligheden får gode karakterer. Borgerne får bedre livskvalitet ud af kombinationen af ansatte og frivillige. Det får to og to til at blive til fem,” sagde FOA's formand Dennis Kristensen. For ham går grænsen naturligt ved yndighedsudøvelse. Det skal de frivillige ikke.

Carl Christian Ebbesen sagde:

”Flere og flere vil arbejde frivilligt, og det at gøre noget, gør os mere lykkelige. Vi skal gøre det mere. Vi skal udnytte faglighed og frivillighed til at skabe merværdi. Jeg går ikke på kompromis med faglighed."