10. juni 2015

Europa-Parlamentet udskyder afstemning om handelsaftale med USA

Onsdagens afstemning om Europa-Parlamentets holdning til en handels- og investeringsaftale med USA er blevet aflyst på grund af for store uenigheder. Handelsudvalget skal komme med et nyt forslag til udtalelse.

Europa-Parlamentets præsident Martin Schulz har valgt at udskyde onsdagens afstemning om Europa-Parlamentets holdning til, hvordan en handels- og investeringsaftale (TTIP) mellem EU og USA bør se ud. 

Afstemningen havde ellers været imødeset med spænding, da det ville være Europa-Parlamentets første tilkendegivelse af dets holdning til TTIP og dermed et vigtigt budskab til Europa-Kommissionen, der forhandler aftalen med USA. Europa-Parlamentet skal nemlig stemme for den endelige aftale, hvis den skal vedtages.

Formanden for Det Internationale Handelsudvalg, Bernhard Langer, har på baggrund af input fra flere andre udvalg været tovholder på at lave udtalelsen. Hans udkast blev i udvalget vedtaget med 28 stemmer mod 13, men udkastet til udtalelsen har efterfølgende ifølge euobserver fået flere end 200 ændringsforslag og skal derfor nu igen drøftes i det Internationale Handelsudvalg.

Lagt op til gennemsigtighed

Det er især indførelsen af investorbeskyttelse i form af en såkaldt investor-til-stat voldgift (ISDS), der skaber debat. Her lægges der op til, at udenlandske investorer kan få prøvet deres sag ved en international voldgift, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet af politiske tiltag som eksempelvis nationalisering.

ISDS har især medført stor kritik fra fagforeninger, forbruger- og miljøorganisationer, ligesom venstrefløjen og de grønne partier i Europa-Parlamentet ikke vil stemme for en TTIP-aftale med ISDS. Modsat har højrefløjspartierne været tilhængere af TTIP, mens Socialdemokraterne har været mere splittede på spørgsmålet. I Bernhard Langers første udkast var ISDS’en udeladt, men i det vedtagne udkast var ISDS’en medtaget. Der var dog lagt op til, at det skulle være et gennemsigtigt juridisk apparat, hvor sagerne bliver afgjort af offentligt udvalgte og selvstændige dommere og med mulighed for, at dommen kan appelleres.

Lokale myndigheder må ikke sættes skakmat

De lokale og regionale myndigheders europæiske interesseorganisation er overordnet positiv over for TTIP, men man frygter samtidig, at en aftale kan indskrænke det lokalpolitiske råderum. Det samme gør sig gældende for KL, forklarer formand for KL’s Internationale udvalg, Thomas Kastrup-Larsen:

”Når der tales om, at eksempelvis lokale miljøstandarder og målsætninger om bæredygtighed kan italesættes som tekniske handelshindringer og derved gøre det muligt for virksomheder at sagsøge det offentlige, får det alarmklokkerne til at ringe hos mig. Det er rigtig vigtig, at aftalen skrues sammen, så det ikke bliver en måde, hvorpå de lokale myndigheder bliver sat skakmat.”

Du kan læse mere om TTIP-debatten i KL's nyhedsbrev Momentums artikel.