22. juni 2015

Det kønsopdelte arbejdsmarked brydes af ikke-vestlige mænd

Mænd med ikke-vestlig baggrund tager oftere traditionelle kvindejob i kommunerne end etnisk danske mænd. Tendensen ses på alle de fem store overenskomstområder, og kan skyldes en række ting, mener forsker.

På plejehjem, skoler og andre kommunale arbejdspladser, der i mange har været domineret af kvindelige ansatte kan man se en bevægelse. Mænd udgør en stigende andel af den gruppe medarbejdere, der har ikke-vestlig baggrund end hvis man ser på gruppen af etnisk danske.

Det viser en ny analyse i KL's nyhedsbrev på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Mænd udgør 31 procent af de ansatte med ikke-vestlig baggrund på det administrative område, mens der kun er 25 procent mænd blandt de etnisk danske ansatte. På undervisningsområdet er der 38 procent ikke-vestlige mænd mod 33 procent etnisk danske, og på det pædagogiske område er 31 procent af de ansatte med ikke-vestlig baggrund mænd mod 22 procent mænd blandt de etnisk danske ansatte.

Kampagner og andre traditioner

”Man kan se, at mænd med ikke-vestlig baggrund arbejder inden for de typiske kvindeområder i lidt højere grad end de etnisk danske mænd. Samtidig er der andre tal, der viser, at i de klassiske danske mandefag er de ikke-vestlige mænd underrepræsenteret. Det gælder for eksempel i politi og forsvar og bygge- og anlægssektoren,” siger Vibeke Jakobsen, der er seniorforsker med fokus på etniske minoriteter og beskæftigelse på Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Hun peger på rekrutteringskampagner på SOSU-området, hvor etniske minoriteter har været målgruppen, som en af forklaringerne. Det kan ifølge Vibeke Jakobsen have trukket flere mænd ind, selvom man ikke har skelet til køn i kampagnerne.

”Det samme ses på pædagog- og lærerområdet, hvor de kan have nogle særlige kompetencer qua deres tosprogethed, som bliver efterspurgt på nogle skoler og daginstitutioner,« siger Vibeke Jakobsen og nævner samtidig, at kulturelle forskelle også kan have en indvirkning.

”Der kan også være en forskel i, hvad man i forskellige lande anser som mande- og kvindearbejde. Der er nogle lande, hvor arbejde med sygepleje opfattes som et mandefag i højere grad, end det gør i Danmark”.

Kan bane vejen for andre

FOA’s formand Dennis Kristensen håber, at udviklingen kan være med til at lokke flere etnisk danske mænd ind I de samme sektorer.

”Det kræver et stort skridt fra mændene at bevæge sig ind på et meget kvindedomineret område. Det skal være et job, der ikke er nedvurderet, fordi det er et typisk kvindejob, hvis mændene skal finde det attraktivt. Omvendt skal mændene komme ind i jobbene, før vi for alvor får rykket ved den manglende anerkendelse, der ligger i, at det på løn- og arbejdsvilkår er ringere end for mænd i job med tilsvarende uddannelseslængde,” siger Dennis Kristensen.

I morgen kan du i Momentums artikel læse, hvilke forklaringer Dennis Kristensen mener, der er på udviklingen.