09. juni 2015

Business regioner skal styrke væksten

Med gode erfaringer fra Sverige samler de danske kommuner sig i disse år i business regioner, der gennem samarbejde skal gør det lettere at tiltrække udenlandske investeringer.

Kommunerne står stærkere samlet end hver for sig, når de skal tiltrække globale virksomheder. Den erkendelse har fået otte ud af ti kommuner i Danmark til at træde ind i en business region, der koordinerer arbejdet med at tiltrække vækst og arbejdspladser.

Seneste skud på stammen, er Business Region North Denmark, der blev stiftet 1. januar 2015 og består af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Målet er at stå samlet om at tiltrække vækst og arbejdspladser til Nordjylland.

"Helt grundlæggende tror vi på, at hvis vi puljer vores kræfter, så står vi stærkere. Den konkurrence, der har været mellem kommunerne om at tiltrække investorer, virksomheder og arbejdskraft, er vi forbi. Vi har mere fordel ud af at pulje vores styrker og dække ind for de svagheder, der kan være rundt omkring, så vi kan stå stærkt som en enhed," siger Lene Kjelgaard Jensen (V), borgmester i Thisted Kommune og formand for Business Region North Denmark.

De fleste er med

De nordjyske kommuner er ikke de eneste, der har konkluderet, at det som enkelt kommune er svært at få opmærksomhed i den globale konkurrence om investeringer. I dag findes der seks business regioner – eller lignende tværkommunale samarbejder med et andet navn – i Danmark, hvor kommuner og i nogle tilfælde regioner samarbejder om at promovere deres områder. Den største er Greater Copenhagen, der blev stiftet sidste sommer og består af de 29 kommuner i Region Hovedstaden og de 17 kommuner i Region Sjælland. Kommunerne og regionen i Skåne er også positive over for samarbejdet, men er ikke formelt trådt ind endnu.

I Østjylland har 11 kommuner stiftet Business Region Aarhus. Udvikling Fyn består af fem fynske kommuner og har eksisteret siden 2012. I trekantsområdet har seks sydøstjyske kommuner siden 2007 arbejdet på at gøre området til et dansk vækstcentrum, og længere vestpå er fem kommuner gået sammen i Sydvestjysk Udviklingsforum.

Svenske erfaringer er gode

Inspirationen til at samle sig i business regioner er høj grad hentet i udlandet. I Sverige har Stockholm Business Region eksisteret siden 2004, og i Göteborg findes Business Region Göteborg, som har rødder tilbage til 1977, men har eksisteret i sin nuværende form siden 2000.

Fælles for både Stockholm og Göteborg-området er, at de er blandt de hurtigst voksende i Sverige. I perioden 2000-2014 er produktiviteten i Göteborg-regionen steget med 20 procent, der er kommet 90.000 nye job og 125.000 nye indbyggere.

At det er en god idé at fokusere på storbyerne og oplandet omkring dem styrkes af den stigende tendens mod, at byer og regioner i højere grad end lande skal konkurrere om udenlandske investeringer. Det mener Christian G. Asmussen, professor på Department of Strategic Management and Globalization på Copenhagen Business School.

Sammen med en anden CBS-professor, Bo B. Nielsen, står han bag forskningsprojektet ”Regional rivalisering: Multinationale selskabers valg af placering af udenlandske investeringer”. Projektet, der udføres i samarbejde med Kraks Fond Byforskning, undersøger blandt andet, hvorfor nogle multinationale selskaber vælger Stockholm frem for København, når de skal placere deres datterselskaber eller regionale hovedkvarter.

Ifølge Christian G. Asmussen gør udviklingen det oplagt for kommuner at samle sig i business regioner.

"Den økonomiske logik er ret klar, fordi der både er stordrifts- og koordineringsfordele i forhold til mange af de ting, som kommuner foretager sig," siger han.

Stærkt samarbejde i Göteborg

I Business Region Göteborg kan Henrik Einarsson, afdelingschef i etablerings- og investeringsafdelingen, godt genkende konklusionerne.

»Jeg tror ikke, at de udenlandske firmaer, som gerne vil etablere sig, er så interesserede i de kommunale grænser. De etablerer sig et sted og så forventer de, at der findes en etableringsfunktion, som tager imod og leverer det, de er ude efter,« siger Henrik Einarsson.

Han bekræfter samtidig Lene Kjelgaard Jensen fra Business Region North Denmark i, at det tværkommunale samarbejde er en stor styrke.

"Jeg tror, at styrken ligger i selve koordineringen og det, at vi har en fælles strategi. Det er det, som skaber muligheden for, at vi sammen kan bestemme, hvad der er vigtigt. Så kan alle 13 kommuner gå hjem og arbejde med det samme spørgsmål. I en mindre kommune er det svært at udvikle sine egne indsatser, men når vi har udviklet dem sammen, så kan de respektive erhvervschefer fokusere på området, hvor indsatsen skal virke, i stedet for at fokusere på, hvordan de skal gøre," siger Henrik Einarsson.

I Business Region North Denmark er de allerede i gang. De 12 aktører har samlet skudt 15 millioner kroner i projektet og er blevet enige om fem fokuspunkter, der skal arbejdes hen imod. Det er bedre infrastruktur, erhvervsudvikling, sikring af relevant arbejdskraft, en øget internationalisering og tiltrækning af flere turister til Nordjylland.

"Det er tænkt som et lokomotiv, der sætter retningen, og så har vi nogle togvogne, man kan stå på og af, som man vil. Kommuner kan vælge sig ind på indsatsområder, som man kan se, at man kan have gavn af, men der er ingen, der siger, at man skal være med på alle områder," siger Lene Kjelgaard Jensen.

I Momentums artikel om business regioner, kan du læse mere om, hvorfor de virker.