12. juni 2015

Borgerinddragelse er guld værd for kommunerne

Skanderborg, Albertslund og Gentofte kommuner debatterede borgerinddragelse fredag i KL’s telt på Folkemødet. De har alle gjort en stor indsats for at inddrage borgerne i diverse projekter, og det bærer ifølge borgmestrene frugt.

Borgerinddragelse har altid været en del af kommunens virke. Men i dag finder kommunerne i højere grad nye måder at lave borgerinddragelse på. KL inviterede fredag tre borgmestre, hvis kommuner gør en særlig indsats i forhold til at aktivere borgerne, til debat om borgerinddragelse.

”Tilbage i tiden definerede mange kommunen som en myndighed, der fungerede som den strenge far, der straffede borgerne. Det fik et opgør med Glistrup og ungdomsoprøret. Her blev vi i højere grad en serviceorganisation, som oprettede borgerservice og flere andre ydelser til borgerne. Vi er så at sige gået fra fars hårdhed til mors blødhed,” sagde Jørgen Gaarde (A), borgmester i Skanderborg Kommune. De har bl.a. oprettet fem udvalg, hvor borgere inviteres inden for sammen med politikerne for at gå i tidlig dialog om en række af kommunens projekter inde de bliver til virkelighed.

Vi skal videre med borgerinddragelsen

I Gentofte Kommune bliver borgmester Hans Toft (C) betegnet som ”street”, fordi han gør meget for at være ude blandt borgerne.

”Vi laver udvalgsarbejde på en anderledes måde. Her mødes fagudvalgene fx ikke én gang om måneden – ligesom i mange andre kommuner. De mødes én gang i kvartalet, så vi frigør ressourcer til at være i dialog med borgerne. Det har fungeret rigtig godt,” sagde Hans Toft:

”Nu handler det om, hvordan vi kommer skridtet videre og udfordrer os selv, ligesom vi udfordrer vores borgere”.

Borgerne skal have reel indflydelse

I Albertslund Kommune forklarer borgmester Steen Christiansen (A), at borgerinddragelse ligger i kommunens DNA. De har fx haft nedsat udvalg, som skulle se på, hvordan kommunen kunne styrke borgerinddragelsen. Resultatet blev bl.a., at kommunen skulle blive mere konkret og komme mere ud på gaden.

”Når jeg ser på det, som vi har gjort, så er det lykkes os at inddrage borgerne på en række områder, der har betydet noget i forhold til vores arbejde. I vores processer har vi lagt vægt på kun at invitere borgerne, hvis de har en reel indflydelse på tingene. Det er noget af det afgørende for, at borgerinddragelse fungerer og giver mening for alle parter,” sagde Steen Christiansen.

Alle borgmestrene var enige om, at borgerinddragelse i dag er afgørende for kommunen:

”Heldigvis oplever vi, at det er en spændende måde at arbejde på, som giver energi. Vi får genereret nogle ideer, som ikke var kommet, hvis ikke vi var gået i dialog med borgerne. Og det er dér, guldet ligger i forhold til borgerinddragelse,” sagde Steen Christiansen.