12. juni 2015

At stå i spidsen er at kunne træde et skridt tilbage

Teamwork er nøgleordet for en leder, hvad enten han er borgmester i landets næststørste by eller direktør for én af landets store private arbejdspladser.

Har jobbet som borgmester i Danmarks næststørste by noget til fælles med jobbet som direktør for én af landets store private virksomheder?

Ikke meget. Det må være konklusionen, da borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, mødtes med direktøren for Siemens Danmark Jukka Pertola på Folkemødet på Bornholm.

De to havde fredag eftermiddag sat hinanden stævne i KL’s telt for at tale om lederskab. Kunne de to bytte job i morgen? Er lederskab det samme, når det gælder en offentlig virksomhed, som når det gælder en privat virksomhed? Jacob Bundsgaard sammenlignede sit job med en fodboldspillers. Jukka Pertola med en havemand, der omhyggeligt vander og plejer sine planter.

På et punkt var de to ledere enige. At godt lederskab handler om at kunne arbejde i team og fremme en fælles proces.

”Når man er borgmester, er øjnene rettet mod dig, men løsningen ligger typisk ude hos medarbejderne.  For mig handler det om at kunne træde et halvt skridt tilbage. Det kræver mod og risikovillighed, men det kan give bedre løsninger,” sagde han.

Jukka Pertola nikkede bifaldende. Han betragtede det vigtigste i sit arbejde som leder for 10.000 medarbejdere, at skabe rammerne, så hans medarbejdere har forudsætningerne for at gøre deres arbejde.

”Jeg er ikke vigtig. Vi er vigtige. Jeg er teamspiller,” sammenfattede han sin vurdering.

Og Jacob Bundsgaard replicerede:

”Det er ikke ved at blive sat på en trone, at man skaber resultater. Der er ved at skabe sammenhæng og samarbejde som et hold. Det er da også sjovere at være fælles om en succes end at være alene om den.”

Komplekse hensyn

På ordstyreren Gitte Hansens spørgsmål om, hvad Siemens kan lære af Aarhus Kommune og omvendt, var det straks vanskeligere at finde de klare svar.

Siemens direktør sagde, at lederopgaven i en privat og offentlig virksomhed er meget forskellig, fordi en kommune er stillet over for komplekse hensyn, hvor der skal tages hensyn til alle mulige holdninger og interesser. Hos ham gælder det primært konkurrencen og servicere sine kunder til at blive endnu mere konkurrencedygtige.

”Hvis jeg var borgmester ville jeg nok som det første få analyseret, hvad borgernes behov er og så i øvrigt sætte ind for at fremme produktiviteten.”

Også Jacob Bundsgaard var varsom med at udtale sig om, hvad han kunne bringe med som leder, hvis han blev chef for Siemens.

”Jeg har ikke prøvet at drive en privat virksomhed. Jeg ved noget om at drive en kommune med mange tusinde ansatte. Det, som gør en ledelsesopgaven kompliceret er de mange bundlinjer og de mange beslutningsprocesser, som tager tid. Der kan jeg godt blive lidt misunderlig på, at man i det private kan rykke lidt hurtigere og med større konsekvens. Omvendt er det meget givende, når en politisk beslutning lykkes. Det kan være med til at forandre menneskers liv og skabe gode rammer. Det er en stor tilfredsstillelse og det, som driver mig som politisk leder.”