22. juni 2015

Ansatte med ikke-vestlig baggrund fylder mere i kommunerne

De danske kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund. Andelen er nu oppe på 5,8 procent og nærmer sig andelen i arbejdsstyrken. Et resultat af et flerårigt fokus, lyder en af forklaringerne.

Personer med ikke-vestlig baggrund udgjorde i 2014 5,8 procent af de ansatte i kommunerne. Dermed er andelen steget med 13 procent siden 2009, og nærmer andelen i arbejdsstyrken, der i 2013 var 6 procent.

Det viser en analyse i KL’s nyhedsbrev Momentum, der er lavet på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik og tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).

”Det er yderst glædeligt, at andelen med ikke-vestlig baggrund bliver ved med at stige, og det er et udtryk for, at kommunerne over en bred kam har arbejdet målrettet med at få en mangfoldig medarbejderstab, der afspejler befolkningen. Samtidig er det vigtigt for kommunerne, at vi er i stand til at tiltrække bredt, da vi i fremtiden formentlig vil komme til at mangle arbejdskraft på en række områder, ” siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup og formand for KL’s løn- og personaleudvalg.

Tegn på stigning

Der er udsigt til, at andelen vil stige endnu mere i fremtiden, for to tredjedele af de ikke-vestlige ansatte er under 45 år, mens 51 procent af de etnisk danske ansatte er over 45 år. Derfor er det sandsynligt, at andelen af ikke-vestlige i kommunerne vil stige, når de etnisk danske ansatte begynder at gå på pension.

Det er vigtigt, at det sker, mener Yasar Cakmak, formand for Rådet for Etniske Minoriteter, der vejleder ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om flygtninge, indvandrere og integration.

”Tidligere kunne man have fordomme og formodninger om, at indvandrere ikke var dygtige eller ikke ville passe ind i kulturen på arbejdspladsen. Jo flere, der kommer i arbejde og lykkes med det, jo flere er med til at nedbryde de barrierer,” siger Yasar Cakmak.

Flest på social- og sundhedsområdet

I 2014 var 40 procent af alle ikke-vestlige indvandrere ansat på social- og sundhedsområdet, mens nummer to på listen var pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, hvor otte procent af de ikke-vestlige indvandrere arbejdede.

Det er behøver man ikke betragte som noget problem, mener Henrik Lindegaard Andersen. Han er forsker på KORA og stod i 2013 bag rapporten ”Forklarende analyse af ikke-vestlige indvandreres arbejdsmarkedstilknytning”.

"Trædesten er et godt ord, for det er der brug for i denne sammenhæng. Mine undersøgelser viste, at når folk med ikke-vestlig baggrund først havde fodfæste på arbejdsmarkedet, så gik det lettere for dem med at komme videre. Det er, som om der er en barriere, der skal brydes, og når man først har noget på cv’et, så kan man bevæge sig videre," siger Henrik Lindegaard Andersen.

I morgen kan du i Momentums artikel om undersøgelsen, læse, hvor efterkommerne med ikke-vestlig baggrund arbejder, og hvordan de har grebet området an i Hørsholm Kommune.