26. juni 2015

Adelskov: Ledelsesmæssig opgave at forhindre arbejdspres hos sagsbehandlere

Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sikre en fornuftig balance mellem medarbejdernes arbejdsmængde og ressourcer, lyder det i en kommentar fra KL.

I disse dage sætter DR fokus på arbejdsforholdene i landets børne- og familieafdelinger. En aktindsigt viser, at Arbejdstilsynet det seneste halve år har givet påbud pga. arbejdspres i 16 kommuner.

Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, påpeger, at det er en ledelsesmæssig opgave at sikre, at medarbejderne er i stand til at yde et godt stykke arbejde – og at de trives i arbejdet.

”Det er selvfølgelig den lokale ledelse, som skal sikre, at arbejdsbelastningen er fornuftig for den enkelte medarbejder. Der skal være en passende balance mellem medarbejderens arbejdsmængde og den tid og de ressourcer, der er til rådighed,” siger han og fortsætter:

”Det kræver et stort fokus ledelsesmæssigt – både fagligt og kommunalpolitisk, og jeg ved, at vi alle er meget optaget af at få løftet det her område. Skal vi for alvor lykkes med at give alle børn og unge en chance i livet, skal vi udøve konsekvent og professionel ledelse, der tager livtag på sagsbehandlingen, udviklingen – og de trælse sager.”

Godt med jævnlige tjek

Mange kommuner foretager jævnligt tjek på, hvordan sagsantal og tyngde ser ud ift. den enkelte sagsbehandler – og så justerer efter behov.

”Det er vigtigt, at man udvikler organisationen lokalt, så det passer til de medarbejdere, man har. Nogle steder hælder man til, at alle sagsbehandlere har både lette og tunge sager, mens man i andre kommuner etablerer særlige teams, der fx tager sig af alle de tungeste sager,” siger Thomas Adelskov.

Nyt KL-udspil

I marts 2015 kom KL med et udspil på området for udsatte børn og unge - ’De udsatte børn – Fremtiden er deres’. Her tager KL bl.a. fat på myndighedsarbejdet, som er en forudsætning for, at barnet eller den unge får den rette indsats.

Thomas Adelskov peger desuden på, at der er brug for at se området efter i sømmene for, om der kan skæres ned på bureaukratiet, så der bliver mere tid til det enkelte barn.

”Vi står midt i et paradigmeskifte på området for udsatte børn og unge – og den vej skal vi fortsætte af. Frem for ukritisk at tage fat i de foranstaltninger, som er på hylderne, skal der fokuseres på, hvordan vi rent faktisk støtter det enkelte barn og den unge i en positiv udvikling i eget liv,” siger Thomas Adelskov og fortsætter:

”Jeg mener også, at der er behov for at få set på de interne processer på området, så vi sikrer os, at den dokumentation, vi skal levere, er relevant og brugbar i forhold til kerneopgaven – børnene.”