25. juni 2015

435 forslag til effektivisering i kommunerne

KORA udgiver katalog, der skal give kommunerne inspiration til hvordan de kan hente økonomiske effektiviseringer.

Et nyt inspirationskatalog giver et væld af ideer og forslag til, hvordan kommunerne kan hente økonomiske effektiviseringer og drage nytte af hinandens erfaringer.

KORA, Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har netop udgivet kataloget, der præsenterer 435 konkrete forslag til effektiviseringer af driften inden for alle kommunale sektorområder. Forslagene spænder lige fra energibesparelser over digitalisering til mere effektive arbejdsgange.

”Vi vil gerne give kommunerne ideer til, hvor de måske kan effektivisere økonomisk. Derfor udgiver vi et katalog med helt konkrete forslag, som vi har fundet i kommunernes egne budgetdokumenter, ” siger seniorprojektleder i KORA, Eli Nørgaard, der er projektleder på kataloget. Hun tilføjer:

”Det er ikke en facitliste for, hvordan man bedst effektiviserer men et sted at få inspiration. Og så kan den enkelte kommune selv vurdere, om et forslag er relevant at indføre eller ej, ” siger hun.

På baggrund af 58 kommuner

Inspirationskataloget er blevet til på baggrund af 58 kommuners omstillingskataloger, der er udarbejdet i 2014 og primært fremsendt til politisk behandling i forbindelse med de kommunale budgetter for 2015. Forslagene i KORA’s katalog er altså ikke nødvendigvis politisk vedtaget og gennemført.

Kataloget afspejler blandt meget andet, at der er gang i rigtig mange velfærdsteknologiske hjælpemidler, eksempelvis vasketoiletter og loftlifte, som allerede er en del af det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi.

I kataloget er forslagene opdelt i ni kategorier, der beskriver hvilken type forslag, der er tale om. Og forslagene er igen delt op i sektorer inden for hver kategori.

Læs kataloget her: Inspiration til effektiviseringer 2015