15. juni 2015

05.15 Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål (O.15)

Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål er indgået med Forhandlingsfællesskabet

Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål giver ret til tjenestefrihed uden løn til ansatte, der udsendes eller ansættes under visse nærmere betingelser i udlandet eller i Grønlands Selvstyre/ kommuner m.v. En ansat, hvis ægtefælle eller samlever udsendes eller ansættes under visse særlige betingelser i udlandet eller i Grønlands Selvstyre/kommuner m.v., har ret til tjenestefrihed uden løn. Bestemmelser om tjenestefrihed til andre formål findes i overenskomsterne og lovgivningen.

Værd at bemærke er, at retsgrundlaget i aftalen ikke adskiller sig fra de tidligere indgåede aftaler om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål mellem henholdsvis KL/KTO og KL/Sundhedskartellet. Aftalen udgør en administrativ forenkling, da de to tidligere gældende aftaler er sammenskrevet i forbindelse med O.15 til denne ene aftale gældende for alle ansatte inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde.