17. juni 2015

04.40 Aftale om beskæftigelsesanciennitet (O.15)

Aftale om beskæftigelsesanciennitet er indgået med Forhandlingsfællesskabet

Aftale om beskæftigelsesanciennitet finder anvendelse, når der i en lønmæssig sammenhæng er tillagt en forudgående periodes erfaring, beskæftigelse eller ansættelse betydning. Aftalen indeholder bestemmelser om opgørelse og optjening af beskæftigelsesanciennitet samt krav til dokumentation for ansættelse. For ansatte efter løntrinssystemet, der ikke er omfattet af lokal løndannelse i henhold til overenskomst, finder aftale om lønanciennitet mv. for kommunalt og amtskommunalt ansatte med aflønning efter tjenestemandssystemet fortsat anvendelse.

Aftalen om beskæftigelsesanciennitet er revideret på baggrund af resultatet ved overenskomstforhandlingerne 2015.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    04.40 Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner (O.15)