02. juni 2015

04.00 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (O.15)

I dette protokollat om generelle ansættelsesvilkår oplistes de generelle aftaler, der er indgået med Forhandlingsfælleskabet og i altovervejende grad er ens for alle personalegrupper i kommunerne.

Det bemærkes, at KL og Forhandlingsfællesskabet med dette protokollat er enige om at sammenskrive de tidligere gældende protokollater indgået mellem KL og henholdsvis KTO og Sundhedskartellet til ét protokollat. Parterne er enige om, at sammenskrivningen udgør en administrativ forenkling.  

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    04.00 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (O.15)