03. juli 2015

Orientering om revision af planer for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i forbindelse med samordninger

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale redningsberedskaber har KL og Beredskabsstyrelsen drøftet nogle principielle spørgsmål i relation til proceduren for revision af dimensioneringsplaner og i relation til skadestedsledelsen. Der var enighed om at udsende en fælles orientering herom til kommunerne.

Læs mere her under:

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Udmelding om planer for RBD og skadestedsledelse - KL og BRS