01. juli 2015

KL's høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald

KL har afgivet høringssvar vedt. udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Bekendtgørelsen indfører en grænseværdi for PCB i bygge- og anlægsaffald til genanvendelse.

KL hilser forslaget velkomment, og ser det som et positivt og nødvendigt skridt på vejen, for at få mere styr på de miljøfremmede stoffer i bygge- og anlægsaffaldet.

En grænseværdi for PCB kan ikke stå alene, og vi opfordrer derfor til, at der hurtigst muligt udarbejdes nationale grænseværdier for de andre miljøfremmede stoffer man ved er i bygge- og anlægsaffaldet, herunder bly, kviksølv og klorparaffiner m.m. Det har vi efterspurgt i årevis.

Det er positivt, at grænseværdien på maks. 2 mg/kg PCB for betinget genanvendelse, skal måles inden nedrivning og sortering, da det værner mod fortynding.

I forhold til de kommunale genbrugspladser er reglerne dog ikke praktisk muligt at følge. Der er i bekendtgørelsen ikke taget stilling til eller højde for, hvordan bygge- og anlægsaffald i fremtiden skal håndteres på genbrugspladserne.

Læs høringssvaret neden for.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald