01. juli 2015

KL holder sommerlukket

KL holder lukket i ugerne 28, 29 og 30. Det vil sige, at KL fra mandag den 6. juli til og med fredag den 24. juli ikke er bemandet og ikke kan tage imod almindelige henvendelser.

Kommuner, der har behov for at henvende sig til KL om hastende kommunale personalesager eller lignende, kan på hverdagene i alle tre uger rette henvendelse til KL’s Jura- og EU-kontor mellem kl. 10-15 på telefon 3370 3119 i ugerne 28 og 29 og telefon 3370 3777 i uge 30.

I øvrige uopsættelige tilfælde kan der ringes på 3370 3333.

Pressen vil i alle tre uger, som vanligt, kunne komme i kontakt med KL’s pressevagt på telefon 3370 3333.

Såfremt KL modtager anmodninger om aktindsigt i ugerne 28, 29 og 30, kan sådanne henvendelser ikke forventes færdigbehandlet inden for fristen på syv arbejdsdage.

KL åbner igen mandag den 27. juli kl. 9.00.

KL ønsker alle en god sommer!