03. juli 2015

Det nære sundhedsvæsen får et boost

KL har i dagens forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2016 sikret sig en styrkelse af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

”Vi er meget glade for, at vi nu får en sammenhængende plan for, hvordan det nære sundhedsvæsen skal styrkes. Den kommende sygehusstruktur med supersygehuse gør det nødvendigt at gentænke sundhedsvæsenet, så vi sikrer behandling og pleje af høj kvalitet og tryghed til borgerne i alle dele af landet, selv om mange af dem får længere til et akutsygehus.”

Sådan siger KL-næstformand Erik Nielsen som reaktion på, at regeringen og KL i dag er blevet enige om at igangsætte et udvalgsarbejde, der skal munde ud i en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. En sådan plan har været et stort ønske for KL i forhandlingerne.

Erik Nielsen fremhæver, at kommunernes indsats på sundheds- og forebyggelsesområdet er en afgørende brik i at sikre et bedre og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Kommunerne er motoren i at få de færdigbehandlede patienter hurtigere tilbage til hverdagen, fordi kommunerne jo ikke blot har ansvaret for det nære sundhedsvæsen, men også kan sikre sammenhæng til de øvrige velfærdsområder i kommunen, som social-, ældre- og beskæftigelsesområdet.

”Når planen er på plads, vil vi naturligvis drøfte med regeringen, hvordan vi finder pengene til styrkelsen af det nære sundhedsvæsen. Her har vi selvfølgelig med glæde noteret os, at regeringen har udpeget sundhedsområdet som et af de områder, den vil prioritere meget højt.”