30. januar 2015

Regeringsplan skal fremme økologi i kommunerne

Regeringen præsenterer i dag en ny økologiplan, der bl.a. lægger op til økologipartnerskaber med kommunerne og flere aktiviteter målrettet økologi på skoler.

400 millioner kroner og 67 konkrete tiltag.

Sådan lyder indholdet i en ny samlet handlingsplan for et mere økologisk Danmark, som regeringen lancerer i dag. Planen skal bidrage til at nå regeringens mål om at fordoble det økologiske areal i 2020.

”For at nå vores mål, som er det mest ambitiøse i vesten, skal det offentlige gå forrest. I Økologiplan Danmark styrker vi samarbejdet mellem kommuner, regioner og ministerier med en lang række nye initiativer. Vi forpligter blandt andet hinanden på, at vi skal have mere økologi på menuen i kantiner, på hospitaler og i vuggestuer,” siger fødevareminister Dan Jørgensen (S).

Med planen vil regeringen sammen med kommunerne drøfte muligheden for, at ministerier og interesserede kommuner kan indgå et økologipartnerskab. Partnerskabet skal understøtte lokalpolitiske kræfter, erhverv, organisationer, landmænd, skoler og borgere i udbredelsen af økologi.

Der lægges bl.a. op til en workshop i 2015, som skal afdække, om det er muligt at opstille interesserede kommuners økologiudviklingsmål for det kommende år og ved årets afslutning tildele et Ø-kommunemærke, hvis målene er nået.

Regeringen vil også give mulighed for, at kommunerne på linje med andre, der driver landbrugsjord, kan få udført et omlægningstjek, der giver overblik over mulighederne ved omlægning til økologi.

Derudover opfordrer regeringen med planen til, at skolerne tænker økologien ind i undervisningen, fx ved økologisk dyrkning af skolehaver, besøg på økologiske landbrug, ved at sætte fokus på økologi i skolekøkkenet eller ved undersøgelse og sammenligning af konventionelle og økologiske produktionsformer.

Sådan vil regeringen fremme økologi i kommunerne

  • Regeringen afholder en workshop med kommunerne om et økologipartnerskab.
  • Fødevareministeriet fremlægger årligt elektronisk kortmateriale over alle økologiske marker.
  • Fødevareministeriet får Aarhus Universitet til at kortlægge økologiens udstrækning og potentiale i forbindelse med beskyttelse af drikkevand.
  • Regeringen fortsætter den højere tilskudssats til uddelingen af økologisk skolefrugt og -grønt.
  • Regeringen ser på muligheden for at få flere aktiviteter målrettet økologi på skoler, der modtager tilskud til økologisk frugt og grønt.
  • Regeringen vil fremme, at flere skoler arbejder med økologi ved at formidle undervisnings- og inspirationsmaterialer om bl.a. økologi og bæredygtighed.

YDERLIGERE MATERIALE