07. januar 2015

Opmandstilkendegivelse af 25. april 2014 om drøftelse af udbud i MED-udvalg (3F mod Ikast-Brande Kommune)

Ved tilkendegivelse af 25. april 2014 fastslog opmanden, at kommunen havde levet op til sin overenskomstmæssige forpligtelse om drøftelse i forbindelse med udbud. Opmanden fandt, at den omhandlede bestemmelse i rengøringsassistent-overenskomstens § 1, stk. 3 må forstås således, at kommunen skal drøfte spørgsmålet om udbud af rengøringsopgaver i MED-/samarbejdsudvalget, hvor et sådant er oprettet, idet at det ikke kan anses som en forudsætning for opfyldelse af denne forpligtelse, at rengøringspersonalet er repræsenteret i MED-/samarbejdsudvalget.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Opmandstilkendegivelse af 25. april 2014 om drøftelse af udbud i MED-udvalg (3F mod Ikast-Brande Kommune)