07. januar 2015

Opmandskendelse af 18. marts 2014 om forståelse af regler for honorering af arbejde på inddragne vagtlistefridage (3F mod KARA/ NOVEREN)

Ved kendelse af 18. marts 2014 blev der truffet afgørelse i en faglig voldgift om forståelse af regler om honorering af arbejde på inddragne vagtlistefridage. Sagen vedrørte en uenighed om fortolkningen af § 9 i Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt (Holddriftsaftalen) mellem KL og en række organisationer samt § 13, stk. 10 i Overenskomst for specialarbejdere m.fl. mellem KL og Fagligt Fælles Forbund.

Læs mere i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Opmandskendelse af 18. marts 2014 om forståelse af regler for honorering af arbejde på inddragne vagtlistefridage (3F mod KARA NOVEREN)