27. januar 2015

Ny plan mod radikalisering

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en handlingsplan mod radikalisering og ekstremisme. Ifølge den skal 3.000 fagfolk i løbet af de næste fire år uddannes til at forstå faresignaler blandt unge. Samtidig skal forældrene og pårørende mere på banen.

Regeringen og satspuljepartierne er i dag blevet enige om en styrket indsats mod radikalisering og ekstremisme. Det er sket i form af en handlingsplan, som skal forebygge, at unge bliver radikaliseret og ender i ekstremistiske netværk.

”Angrebet på Charlie Hebdo og andre forfærdelige angreb de seneste år understreger, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at unge ikke kommer derhen, hvor de er klar til at begå terror. Kun ved at vi griber tidligt ind, kan vi forebygge, at unge bliver suget ind i radikale miljøer,” siger socialminister Manu Sareen:

”Bl.a. skal fagfolk i lokalsamfundene klædes langt bedre på. Det handler ikke om, at alle nu skal lege spioner og spotte terrorister. Men om at skabe en større forståelse for og opmærksomhed på unge, der fx begynder at opføre sig anderledes, for det kan være et signal om radikalisering”.

3000 fagfolk uddannes

Med aftalen sætter politikerne massivt ind for at undgå, at de unge i første omgang bliver påvirket af ekstremistisk propaganda f.eks. på de sociale medier. Den lokale SSP-konsulent, medarbejderen i det boligsociale område og gymnasielæreren skal rustes til at forstå, hvorfor unge bliver radikaliseret, og hvad de kan gøre ved det. I alt forventes det, at 3.000 fagfolk bliver opkvalificeret de næste fire år.

I kommunerne bliver det muligt at hente hjælp hos et landsdækkende mentorkorps, som kan være med til at få den unge på ret køl igen. Og de kommuner, der har særlige udfordringer, kan tilkalde et nationalt udrykningsteam med medarbejdere fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Socialstyrelsen.

Samtidig skal forældrene til unge i fare for at blive radikaliseret også inddrages. Der vil i højere grad blive samarbejdet med forældre og pårørende i bl.a. udsatte boligområder. Og fremover kan forældre og andre bekymrede ringe til en national hotline, hvor de kan få rådgivning.

”Jeg er glad for, at vi nu er blevet enige om en fornuftig fordeling af midlerne. Og jeg er særligt tilfreds med, at der er blevet prioriteret midler til PET’s og kriminalforsorgens exitindsatser for at få folk ud af de radikaliserede miljøer,” siger justitsminister Mette Frederiksen.

Læs hele aftalen her.