28. januar 2015

Ny fælleskommunal aftale skal sikre folkeskolens digitale udvikling

Frem mod skolestart 2016/2017 skal alle kommuner have anskaffet løsninger, der understøtter en digital udvikling i folkeskolen. En ny fælleskommunal indsats skal hjælpe kommunerne med at komme i mål.

KL og regeringen aftalte tilbage i oktober 2014, at når skoleåret 2016/2017 starter, skal kommunerne være godt i gang med at indføre en ny brugerportal. Det betyder at alle elever, forældre, lærere, pædagoger og skoleledere kan bruge den samme digitale indgang til skolens it-systemer.

Når brugerportalen er helt på plads kan eleverne arbejde digitalt med deres faglige aktiviteter, de har desuden mulighed for at kommunikere digitalt med deres lærere, og de kan dele materialer med gruppekammerater. Samme sted har elever, lærere og forældre også adgang til læringsforløb, mål og opgaver.

Nu skal et nyt fælleskommunalt program hjælpe kommunerne med at anskaffe de løsninger, der digitalt understøtter kommunikation og læringsprocesser i folkeskolen og som dermed kan realisere brugerportalsinitiativet.

”Det er meget ambitiøst, at kommunerne allerede fra næste års skolestart skal være i gang med at udbrede de brugervenlige løsninger. Så jeg er utrolig glad for, at KL’s bestyrelse har besluttet at etablere et fælleskommunalt program, der kan bidrage til kommunernes anskaffelsesproces,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

KL’s bestyrelse har vedtaget en fælles indsats, der går på to ben: Først og fremmest opfordres kommunerne til at gå sammen om én samarbejdsplatform, som er fælles for alle kommuner. Denne platform skal håndtere kommunikationen mellem eleverne, det pædagogiske personale og forældrene.

”Det vil være til stor gavn, hvis alle kommuner arbejder med den samme platform. Det vil fx være en fordel for forældre, som har børn på folkeskoler eller i andre tilbud i forskellige kommuner. Det vil også være en fordel for samarbejdet mellem elever og det pædagogiske personale på tværs af landet. Endelig vil en fælles anskaffelse være omkostningseffektiv for kommunerne. Så vi opfordrer alle kommuner til at tilslutte sig et fælles udbud af en landsdækkende samarbejdsplatform, som også kommer til at kunne omfatte dagtilbud, ” siger Anna Mee Allerslev.

Det andet ben handler om læringsplatforme, som skal understøtte læringsforløbet. Det er her, det pædagogiske personale og forældre understøttes digitalt i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og opfølgningen på elevens læreproces. Det vil ligeledes være her, det pædagogiske personale kan gemme og dele læringsforløb med hinanden.

”Digitale læringsplatforme er endnu relativt nyt i folkeskolen, og mange kommuner afprøver løsninger. Så der kan være behov for flere forskellige løsninger for at tilgodese variation i behovene og markedsmæssig konkurrence samt innovation. Det fælleskommunale program vil derfor her tage udgangspunkt i, at der udarbejdes et fælles materiale med krav til løsningen og andet vejledningsmateriale, som kommunerne kan bruge, når de skal anskaffe læringsplatforme,” siger Anna Mee Allerslev.

For yderligere oplysninger om det nye initiativ, kontakt chefkonsulent Kirsten Jørgensen, krj@kl.dk., tlf. 3370-3731 eller KL’s pressevagt, tlf. 3370-3333.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Offentligt notat om brugerportalsinitiativet

  • LINK

    Nyt brugerportalinitiativ til den digitale folkeskole

  • LINK

    Aftale om brugerportalsinitiativ til digital understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen

  • LINK

    Brugerportalsinitiativet