20. januar 2015

Maribosøerne får titel af Dansk Naturpark

Naturpark Maribosøerne, som bl.a. indeholder Danmarks ottende største sø, er blevet udnævnt i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker. KL glæder sig over stærkt tværkommunalt samarbejde.

Hvis et område har mærket ’Danske Naturparker, fortæller det de besøgende, at foruden en enestående natur, kan de også møde særlige faciliteter, som giver gode friluftsoplevelser og formidler naturen.

Det mærke har Naturpark Maribosøerne nu fået, og her er bl.a. turbåden Anemonen og Søndersøruten populære omdrejningspunkter for mange spændende naturoplevelser for hele familien. Der er også mulighed for kano og kajaksejlads samt masser af korte eller længere vandreture i området og skovene omkring søerne. Ved Maribosøerne kan man desuden spotte havørne næsten dagligt.

Naturparken er udviklet lokalt som et samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund kommuner samt en række lokale partnere, organisationer og virksomheder.

”Optagelsen i Danske Naturparker er en flot anerkendelse af Naturpark Maribosøerne og af indsatsen for at gøre den til et attraktivt område for alle fra nær og fjern. Vi er stolte af mærkningen, som kan være med til at skabe større synlighed omkring Naturpark Maribosøernes mange kvaliteter,” siger Henrik Høegh, formand for Klima-, Teknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune.

Han suppleres af Flemming Jantzen, formand for Teknik og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune:

”Vi har i vores dialog med lodsejere, interesseorganisationer, erhvervslivet samt lokale foreninger særlig opmærksomhed på at beskytte natur og miljø, men samtidigt skabe rammer for øget turisme og vækst hos vores lokale virksomheder. Vi er sikre på, at optagelsen i mærkningsordningen Danske Naturparker – som den 3. naturpark i Danmark – giver mange nye muligheder som vi i fællesskab skal sørge for at udnytte.”

Kommuner viser vejen

For at få mærket ’Danske Naturparker’ skal ti kriterier være opfyldt, og der skal laves en plan for konkrete projekter og aktiviteter de kommende fem år, som kan forbedre naturen og mulighederne for friluftsliv.

Jørn Pedersen, der er formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, glæder sig over, at Lolland og Guldborgsund kommuner har vist vejen og i et område med store erhvervsinteresser har skabt et dynamisk partnerskab mellem private, civilsamfund og kommuner.

”Man kan sige, at Lolland og Guldborgssund gør det, andre taler om. Og det gælder flere kommuner. For mens nationalparker nogle steder går i hårdknude, har kommunerne etableret tværkommunale naturparker flere steder i landet. Det sker i et fordrageligt samarbejde ml. private lodsejere, grønne organisationer og kommuner,” siger Jørn Pedersen og fortsætter:

”Kravene til at blive naturpark er omfattende, da der skal være et betydeligt naturindhold i planerne – i modsætning til fx nationalparkerne. Når de alligevel lykkes, handler det om, at tingene gror nedefra og i dialog. Så er der både plads til friluftsliv og erhvervsliv.”

Naturpark Maribosøerne er sammen med Naturpark Amager det tredje og fjerde naturområde i Danmark, som modtager mærket, og flere er på vej.

Læs mere om Naturpark Maribosøerne her.