27. januar 2015

Kommunale solcelleanlæg skal selskabsgøres

Energistyrelsen har meddelt, at de fremsender liste til Statsforvaltningen over de kommunale solcelleanlæg, som ikke er blevet selskabsgjort. Styrelsen har svaret på en række spørgsmål fra KL om selskabsgørelse.

Sagen

Energistyrelsen oplyser, at de har modtaget en oversigt fra Energinet.dk over anlæg, som antagelig er opsat i strid med reglerne. Energistyrelsen forventer at fremsende oversigten over anlæggende til Statsforvaltningen i den denne uge.

Energistyrelsen har svaret på en række spørgsmål fra KL om selskabsgørelse. Spørgsmål og svar findes i pdf-fil nedenfor.

KL har overfor ministeren og styrelsen beklaget de urimelige regler for kommunale solceller. Der har endnu ikke vist sig lydhørhed overfor en ændring af de regler, som giver kommunernes dårligere vilkår en både staten og regionerne.

KL’s nyhedsblad Momentum udgav i december en artikel baseret på en undersøgelse i kommunerne. Den viser, at de nye regler for opsætning af solceller har fået 85 procent af landets kommuner til at opgive planer om sol-celleanlæg, der ellers er vigtige for overgangen til vedvarende energi. 

Hvis du vil vide mere

Link til Momentum-artikel: http://www.kl.dk/Momentum/momentum2014-22-2-id169759/.

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Birthe Rytter Hansen, KL Teknik og Miljø.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Energistyrelsen svar til KL om selskabsgørelse