21. januar 2015

Klimakonsulenten - din klimaværktøjskasse

Hent inspiration og nyttige værktøjer til klimaindsatser i værktøjskassen Klimakonsulenten

Klimakonsulenten er navnet på en ny hjemmeside, hvor der kan hentes både inspiration, vejledning og værktøjer til igangsættelse og gennemførelse af projekter.

Siden kan ses som en værktøjskasse, hvor gode eksempler er samlet til inspiration for andre. Ved hvert projekt er det angivet, hvilke ressourcer der er behov for, for at projektet skal lykkes. Der er projekter af forskellig karakter og med forskellige målgrupper. Læs f.eks. om Køge Transportspil, som kan sætte gang i overvejelserne om valg af transport, eller om at uddanne energivejledere.

Projekterne i værktøjskassen er afprøvet i syv kommuner, som har deltaget i forskningsprojektet CIDEA (Citizen Driven Environmental Action). Værktøjskassen er udarbejdet i et samarbejde mellem KL og forskningsprojektet CIDEA på Københavns Universitet, som har forløbet i perioden 2010-2014.

Værktøjskassen findes på: www.klimakonsulenten.info.

Læs mere om forskningsprojektet CIDEA på hjemmesiden: www.cidea.ku.dk.