27. januar 2015

KL tilfreds med opbakning til den nye skole

Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, glæder sig over, at forældrene generelt tager godt imod folkeskolereformens nye tiltag.

Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, er rigtig godt tilfreds med, hvordan forældrene i folkeskolen har taget imod de nye elementer i folkeskolereformen.

»Forældrenes opbakning er meget vigtig for, at reformen lykkes. Det glæder mig derfor rigtig meget, at forældrene mener, at så mange af tiltagene allerede fungerer godt i hverdagen. Forældrene har i det hele taget vist en flot åbenhed og nysgerrighed over for den kæmpestore forandring, som reformen er, hvilket også har været med til at hjælpe reformen i gang,« siger Anna Mee Allerslev.

Hun udtaler sig på baggrund af en ny undersøgelse, som KL’s nyhedsbrev Momentum bringer resultaterne af i dag. YouGov har foretaget undersøgelsen for Momentum blandt 1.190 forældre med børn i folkeskolen. Og især den tidligere indførelse af fremmedsprog, flere dansk- og matematiktimer og 45 minutters gennemsnitlig motion om dagen får en positiv tilbagemelding fra forældrene. Men på næsten alle områder er der flere positive end negative forældre.

Anna Mee Allerslev er dog helt bevidst om, at der stadig er stort stykke arbejde i at nå folkeskolereformens mål og lykkes med de mange indsatser. Det viser undersøgelsen også, da elementer som eksempelvis lektiehjælp og faglig fordybelse og det tættere samarbejde med foreninger og virksomheder ikke er kommet helt flyvende fra start ifølge forældrene.

»Folkeskolereformen er en af de mest ambitiøse og banebrydende reformer, vi har set længe, og der er ingen tvivl om, at det er en enorm omstilling, der er sat i gang. Men Rom blev ikke bygget på en dag, og jeg synes faktisk, at skolerne er kommet godt fra start, og det viser undersøgelsen jo heldigvis også,« siger Anna Mee Allerslev.

Du kan læse hele KL-udvalgsformandens reaktion her og Momentums artikel om undersøgelsen her.