07. januar 2015

KL’s Konsulentvirksomhed fandt 286 millioner på budgettet i Ringkøbing-Skjern Kommune

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) blev tilkaldt, da Ringkøbing-Skjern Kommune i efteråret 2013 stod overfor en budgetreduktion på 150 millioner. I KLK’s endelige rapport blev der anvist potentialer på 286,4 millioner.

Før sommeren 2013 stod Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) overfor et underskud i budgetterne frem mod 2018. For at finde effektive sparepotentialer etablerede direktionen fire spor for politikere, borgere, medarbejder og chefer. For at kvalificere og indhente inspiration til organisationens egne effektiviseringsforslag valgte kommunaldirektør i RKSK, Niels Erik Kjærgaard, at kontakte KLK. ”Vi besluttede at indhente hjælp fra KLK, for få en uvildig og erfaren stemme ind i vores interne budgetdiskussion.”

KLK’s proces i RKSK var netop en undersøgende tilgang, hvor man på baggrund af benchmarkede nøgletal og baggrundsdata fra kommunen selv leverede en tværgående gennemgang af RKSK’s serviceområder og leverede anbefalinger, som sikrede prioritering i kommunens opgaveløsning uden at gå på kompromis med kvaliteten. KLK bidrog med en bred kommunal erfaring sammen med en stærk funderet faglighed på tværs af de forskellige sektorområder. ”KLK’s rapport bidrog til at hæve barren for de reduceringer og prioriteringer, som vi kunne foretage i kommunen. I nogle tilfælde havde vores eget chefspor fundet budgetreduktioner for fem millioner på et område, hvor KLK’s rapport fandt ti millioner” fortæller Niels Erik Kjærgaard.

 

KLK’s rapport i RKSK præsenterede, foruden budgetreduktionen på 286 millioner, en kærkommen lejlighed for hele organisationen til at se sig selv i et nyt perspektiv. ”Hele rapporten har foranlediget en bred og utrolig konstruktiv diskussion i hele organisationen om, ”hvordan er det, at vi gør det i dag, og kunne vi gøre noget anderledes?” så det har simpelthen givet os et lille los over skinnebenet”, fortæller Niels Erik Kjærgaard

Borgmester i RKSK, Iver Enevoldsen, var også begejstret for KLK’s effektiviseringsproces ”KL’s Konsulentvirksomhed bidrager med en enorm ekspertise og generel viden ind i det kommunale landskab. Derfor bidrog KLK’s blik og erfaringer til, at vi selv fik en ny indsigt ind i vores egen organisation”, siger Iver Enevoldsen og fortæller videre I en spareproces, hvor man skal træffe upopulære beslutninger, er det politisk set vigtigt med en faglig rygdækning i forhold til at sikre, at de svære økonomiske prioriteringer vi må foretage, er de rigtige.”

Allerede i 2014 har RKSK foretaget budgetjusteringer, som fuldt ud udmønter sig i besparelser for 144 millioner, så målet for effektiviseringerne er allerede nået samtidig med, at der er dannet grundlag for yderligere budgetreduktioner og optimeringsprocesser i kommunen.

”KLK’s rapport, bruger vi som inspiration og reminder om, at det er muligt at tænke udenfor rammen i vores opgaveløsning på alle niveauer i organisationen.”, borgmester Iver Enevoldsen.

Tag kontakt til chefkonsulent Peter Bogh på peb@kl.dk, tlf. 21 34 44 45 eller chefkonsulent Søren Sønderby på sby@kl.dk, tlf. 30 50 53 33, for yderligere information og aftale om samarbejde