06. januar 2015

KL´s høringssvar: Udkast til Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Bekendtgørelsen konkretiserer en ny lov, som skal fattige boligejere, så de ikke skal i ”kloakfængsel”. Høringsmaterialet til bekendtgørelsen kan ses her.

Den ny lov er dog endnu ikke vedtaget. KL har tidligere givet høringssvar til selve loven, se link.

KL har bemærkninger til tre elementer i bekendtgørelsen:

  • KL forudsætter, at et elektronisk ansøgningsskema BÅDE bliver brugervenligt for borgerne OG kommunerne. KL anbefaler, at løsningen både testes hos en fokusgruppe borgere og kommuner.
  • I bekendtgørelsen fastsættes, at de økonomiske forhold hos ejendommens beboere skal lægges til grund. KL foreslår, at det overvejes at lægge økonomiske forhold hos ejendommens ejer(e) til grund.
  • KL anbefaler, at bekendtgørelsen først sættes i kraft, når det elektroniske ansøgningsskema er udviklet og succesfuldt afprøvet


Høringssvaret i hele sin længde findes nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt