29. januar 2015

KL: Afgang i lærerfaget er ærgerlig – men ikke dramatisk

Det er naturligt, at store ændringer, som folkeskolereformen er, får nogle medarbejdere til at forlade faget. Men tallene i lærernes afgang er ikke dramatiske, lyder det fra KL.

Flere medier beretter i dag, at der er ”dramatisk lærerflugt” fra folkeskolen og baserer det på, at der har været en stigning i lærernes afgang på 30 procent fra oktober 2013 til oktober 2014. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. KL maner til besindighed og afviser, at udviklingen i lærerafgangen er dramatisk.

”Stigningen kan lyde meget voldsomt. Men der er altså tale om, at 10,9 procent af lærerne har forladt faget det seneste år. Året inden var tallet 8,4 procent. Det er en kedelig stigning, men altså på ingen måde dramatisk, når man tænker på de store forandringer, som folkeskolereformen betyder for den enkelte lærers daglige arbejde,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Michael Ziegler hæfter sig desuden ved, at afgangen fra lærerfaget heller ikke er højere end for andre store personalegrupper i den kommunale sektor. Og han minder om, at store ændringer, som en reform, altid får flere end normalt til at forlade faget eller helt sige farvel til arbejdsmarkedet. Det så man både i forbindelse med kommunalreformen og gymnasiereformen.

”Det er altid ærgerligt, når vi må sige farvel til medarbejderne i kommunerne. Og derfor har kommuner og skoleledere en meget vigtig opgave i at fastholde lærernes motivation. For engagerede og højt kvalificerede lærere er omdrejningspunkt for, at vi lykkes med skolereformen. Og netop derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om initiativer, der kan hjælpe lærere med at håndtere de mange nye udfordringer,” siger Michael Ziegler.

Lærernes formand Anders Bondo Christensen refererer i flere medier til, at 40 procent af kommunerne har fået rekrutteringsproblemer efter reformen. Men også her afviser KL, at der er tale om et massivt problem.

”Vi oplever heldigvis ikke store problemer med at rekruttere nye lærere. Nogle kommuner – ikke mindst i landdistrikter – har af og til svært ved at besætte stillinger i bestemte fag som naturfag og tysk, men det var også en velkendt udfordring inden skolereformen. Og det generelle billede er, at vi stadig kan besætte de ledige stillinger med motiverede og kvalificerede ansøgere,” siger Michael Ziegler.