08. januar 2015

Infrastruktur og uddannelse skal bidrage til væksten

De to direktører Jan Rose Skaksen og Finn Lauritzen gav på Kommunaløkonomisk Forum deres bud på, hvordan uddannelse og infrastruktur kan hjælpe med at skabe vækst i Danmark, samt hvilke faldgruber, der kan være på området.

Kommunerne bør i højere grad end i dag fokusere på at få de unge i kommunen til at tage en erhvervsuddannelse. Sådan lød et af rådene fra Jan Rose Skaksen, professor i økonomi og direktør i KORA, på Kommunaløkonomisk Forum.

Baggrunden for rådet skal findes i det faktum, at unge mellem 25 og 29 år med en ungdomsuddannelse i høj grad har bosat sig i og omkring København, Aarhus, Aalborg og Odense, selvom de var spredt ud over hele landet, da de tog uddannelsen. Samtidig er der siden 1991 blevet stadigt flere, der tager en gymnasial uddannelse, mens færre tager en erhvervsuddannelse.

”Kommuner bør derfor fokusere på at sikre de unge en erhvervsuddannelse, da de i højere grad bliver i kommunen, og kommunerne har brug for dem. Derfor skal man også sikre sig, at der er tilstrækkelig lokal sammenhæng mellem uddannelserne og det, erhvervslivet efterspørger,” sagde Jan Rose Skaksen.

Han mente desuden, at vi i fremtiden vil se en anden bølge af urbaniseringen, når gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner begynder at lukke, og advarede derfor mod at centralisere for mange uddannelser.

”De lange videregående uddannelser kræver en centralisering, men er det også nødvendigt, når det gælder professionsuddannelserne. Der frygter jeg, vi er ved at skyde os i foden. Vi risikerer at skabe de samme problemer med at skaffe sygeplejersker i landdistrikterne, som vi nu har med læger.”

Bedre infrastruktur over hele landet

Ifølge Finn Lauritzen, direktør i Öresundskomiteen, skal storbyerne være lokomotiv for væksten, men han mener samtidig, vi skal have øje for, at det skaber trængselsproblemer, og at der også skal være regionale vækstcentre rundt om i Danmark. Det er derfor vigtigt at få skabt en infrastruktur, der kan hjælpe både storbyerne og landområderne.

”Undersøgelser viser, vi er klar til at pendle langt. Der behøver derfor heller ikke være arbejdspladser og fabrikker over alt i Danmark, hvis vi ellers har en god infrastruktur, der gør det nemt at komme på arbejde. Det gælder derfor om også at få skabt en god regional infrastruktur,” sagde Finn Lauritzen.

Det kan derfor ifølge Finn Lauritzen være en god idé i højere grad at indføre bruger- og samfinansiering mellem stat og kommuner af den vigtigste infrastruktur.

”I den forbindelse er det vigtigt, man ikke kun tænker på at skulle overvinde flaskehalsproblemerne, men at man også tænker i at lave infrastruktur, der kan være med til at drive væksten frem, som man har gjort med Øresundsbroen,” sagde Finn Lauritzen.