05. januar 2015

Hovedstaden vil styrke indsatsen mod druk

Op mod hver femte voksne borger i København udviser tegn på at være afhængig af alkohol. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, der med en ny sundhedspolitik nu vil styrke indsatsen mod druk.

“Vi har nogle kedelige rekorder på dette område, som desværre også er præget af tabuer og berøringsangst. Det er nødvendigt, at danskerne begynder at vågne op og tale om det her - og handle i forhold til dem, der har problemer med et storforbrug af alkohol.”

Sådan siger Ninna Thomsen (SF), sundhedsborgmester i Københavns Kommune, i dagens Berlingske.

Hun reagerer på nye tal, der viser, at der er ca. 80.000 københavnere, som udviser tegn på alkoholafhængighed, og som sammen med deres nærmeste er bekymrede over deres forbrug og adfærd. Tallene viser også, at 50.000 københavnere har et så stort forbrug, at de ugentligt overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogenstandsgrænse på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd.

Læger skal i højere grad involveres

Københavns Kommune fremlægger derfor nu et udkast til en ny sundhedspolitik i Københavns Kommune, hvor der skal sættes ind over for borgere med et storforbrug af alkohol og tegn på afhængighed af øl og spiritus. I udspillet lægges der blandt andet op til i højere grad at involvere de praktiserende læger for tidligere at få opsporet og hjulpet folk med alkoholproblemer.

Berlingske oplyser, at informationerne om de mange alkoholafhængige københavnere er baseret på tal i sundhedsprofilen for Region Hovedstaden, hvor 30-40.000 borgere over 16 år har svaret på spørgsmål om deres sundhed og adfærd.

I hovedstadsområdet som helhed er det 17 pct., som viser tegn på alkohol-afhængighed, men i København og især i nogle bydele er andelen noget højere. I Indre By i København er andelen af borgere med tegn på alkoholafhængighed helt oppe på 24 pct., mens den på Nørrebro og Østerbro er på henholdsvis 22 og 19 pct.