27. januar 2015

Høringssvar vedr. tolkebistand efter sundhedsloven

KL har afgivet høringssvar vedr. tolkebistand efter sundhedsloven

Høringssvaret findes i bunden af artiklen

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar vedr tolkebistand efter sundhedsloven