26. januar 2015

Høringssvar vedr forslag om ratificering af valgfri protokol af 19. december 2011 til konvention om barnets rettigheder

KL har afgivet høringssvar over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN's konvention om barnets rettigheder.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 19. december 2014 bedt Kl om eventuelle bemærkninger til beslutningsforslag om ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN’s konvention om barnets rettigheder.

Du kan læse hele høringssvaret i boksen "Yderligere materiale" nedenfor

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar vedr. forslag om ratificering af valgfri protokol af 19. december 2011 til konvention om barnets rettigheder