27. januar 2015

Høringssvar - håndbog om forebyggelse på ældreområdet

KL har afgivet høringssvar til håndbogen om forebyggelse på ældreområdet

Høringssvaret findes i bunden af artiklen

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringsskema, håndbog forebyggelse på ældreområdet