09. januar 2015

Fynske kommuner kvalificerer ældre til frivilligt arbejde i EU-projekt

Fire fynske kommuner og University College Lillebælt er med i EVARS. Et EU-projekt, der styrker ældre i frivilligt arbejde og kommunerne i at samarbejde med ældre frivillige.

Om projektet

Projekt EVARS, European Volunteers A Ressource for the Society, er godt i gang med testning af fem undervisningsmoduler á en dags varighed. Modulerne testes af ca. 40 frivillige og professionelle fra de fire deltagende kommuner. Der er udover testning af modulerne et løbende samarbejde med kommunerne om udvikling af strategier og samarbejdsmodeller for frivillighed og ældre. Projektmaterialet indeholder dels et teoretisk grundlag for frivillighed om kommunikation, social inklusion, etik i frivillighed, didaktiske overvejelse, facilitering af netværk og underviser kompetencer. Materialet indeholder også konkrete forslag til programmer og litteratur og for de enkelte moduler. Endelig vil det samlede projektmateriale ved afslutning indeholde guidelines til arbejdet med ældre og frivillighed i et kommunalstrategisk perspektiv.

Ældre frivillige

Kommuner har brug for at tænke i nye baner, når det handler om at løse fremtidens velfærdsudfordringer. Ældre frivillige er en ressource som kan supplere indsatsen fra professionelle.  Flere både frivillige og professionelle i EVARS siger: ”frivillige er flødeskummet for borgerne”. 

I både Odense, Svendborg, Nordfyn og Nyborg Kommune er et nyt tiltag derfor uddannelse til ældre frivillige. Man vil på den måde styrke de ældre frivilliges kompetencer som frivillige – og man satser på, at uddannelse vil gøre det endnu mere attraktivt at være frivillig.

- Med uddannelsen bliver de frivillige ældre opkvalificeret i forhold til det frivillige arbejde. Samtidig vil de opleve uddannelse og kurser som en påskønnelse af deres indsats, siger Jannie Nørregaard Rasmussen, frivillighedskonsulent i Nyborg Kommune, der er en del af EU-projektet.

Kløft nedbrydes

Den nye uddannelse er startet i december 2014. Foreløbig er der tale om et udviklingsprojekt, hvor i alt 40 frivillige ældre fra Nyborg, Svendborg, Nordfyn og Odense Kommune er udvalgt. Der er fem moduler Modulernes overskrifter er: hvad kan vi sammen, den frivillige indsats med familier. Børn og unge, ældre til ældre, netværksdannelser, lyst, ret og pligt

Udover at give de ældre uddannelse i arbejdet som frivillig, så er det også målet at få styrket samarbejdet mellem frivillige og kommunernes ansatte.

-En udfordring på frivillighedsområdet er afstanden mellem frivillige og det offentlige. På noget af uddannelse bringes frivillige sammen med de ansatte i kommunerne, som har kontakten med de frivillige. Dermed får vi skabt en bedre fælles indsats, og de frivillige og ansatte finder ud af, hvordan de bruger hinanden optimalt, siger Helle Stærmose, projektleder på University College Lillebælt.

Børn, udsatte og ældre

Uddannelsen giver de ældre viden om, hvordan de bedst muligt møder forskellige målgrupper som børn, unge, sårbare familier og ældre.

- Mange vil gerne yde en frivillig indsats, men har ikke nødvendigvis erfaring med området. Gennem uddannelsen lærer de eksempelvis, hvordan de kan indgå i samarbejde med skoler og institutioner og bidrage til børns trivsel, siger Helle Stærmose, University College Lillebælt.

De tre lande, som er med i EVARS, er foruden Danmark, Tyskland, Slovakiet og Østrig. Alle lande afprøver med frivillige de fem moduler og udvikler samarbejdsmodeller om frivillighed. Ambitionen er, at projektet fører til viden og nye tiltag, hvor man gennem uddannelse styrker frivillighed i kommunerne. Projektet er udviklet i samarbejde med det syddanske EU kontor, South Denmark European Office.

Undervisningsmaterialet indeholder både det teoretiske og didaktiske grundlag samt konkrete forslag til program for modulerne.

Temaer som kommunikation, social inklusion, facilitering af netværk, etik i frivillighed, didaktiske overvejelser, underviser kompetencer og forslag til litteratur er indeholdt i materialet.

Materialet kan gratis bruges af alle kommuner til styrkelse af ældre og frivillighed, så snart testningen er endeligt gennemført og materialet justeret. Foruden testning af modulerne bliver der en guide til implementering af EVARS og inspiration til arbejdet med ældre og frivillighed.

Det nyskabende

Kommunalt ansatte og frivillige er interviewet om hvilken viden, der er relevant for ældres frivillighed forud for testning af modulerne. Materialet udvikles undervejs i samarbejde med kommunerne. Der holdes løbende sparringsmøder med både kommunerne og frivillige for justering af materialet. Ligesom hvert modul og det samlede forløb evalueres. Det samlede projekt afsluttes med en konference for samarbejds- partnerne i Bruxelles oktober 2015.

For yderligere oplysninger og inspiration til at arbejde med ældre og frivillighed kontakt:

Helle Stærmose, projektleder, University College Lillebælt

mobil 2383 7954, mail: hhst1@ucl.dk

Jannie Nørregaard Rasmussen, frivillighedskonsulent, Nyborg Kommune,

mobil 2115 3837, mail: jras@nyborg.dk

Flemming Lassen, chefkonsulent, Nordfyns Kommune

Tlf. 6382 8329 mail: fll@nordfynskommune.dk

Anne Grete Pilegaard, chefkonsulent, Odense Kommune

Tlf. 6551 3592, mail: agp@odense.dk

Yvonne Henriksen, sektionsleder, Svendborg Kommune

Tlf. nr. 6223 6689, yvonne.henriksen@svendborg.dk

Det Syddanske Kontor, EU: Henriette Hansen, EU konsulent og projektleder, SDEO, South Denmark European Office Tlf. + 32 2 285 40 90 Mobil + 31 477 777 615

Se også linket http://evars.eu/