28. januar 2015

Forhandlingsteknik kan bruges hver dag

Haderslev Kommune har sat den gode forhandling højt på den kommunale dagsorden og ladet samtlige direktører, chefer, ledere og tillidsrepræsentanter deltage i et todages forhandlerinternat. Udgangspunktet var Haderslev Kommunes værdigrundlag, og med hjælp fra KL er deltagerne i fællesskab blevet klædt på til forhandlinger gennem teori, øvelser og debat om den gode forhandling.

Af chefkonsulent Jan Struwe Poulsen, KL’s Konsulentvirksomhed, KLK og teamleder Gitte Lyngskjold, KL’s kontor for specielle overenskomster

Hvis samspillet mellem ledelse og medarbejdere skal fungere optimalt, kræver det, at begge parter er dygtige forhandlere, der respekterer modparten. Derfor sendte Haderslev Kommune samtlige direktører, chefer, ledere og tillidsrepræsentanter på en række forhandlerinternater, hvor KL førte dem gennem oplæg, dialog, mindre forhandlingsøvelser, rollespil og refleksionsøvelser i forhold til den gode lønforhandling.

”Den gode forhandling er jo ikke bare vigtig til de årlige lønforhandlinger. Der forhandles hver dag, og vi oplever en klar sammenhæng mellem god ledelse, konstruktive forhandlinger og værdigrundlaget,” udtaler personalechef Lars Bang.

”Hvis ikke tillidsrepræsentanterne var med på forhandlerinternaterne, ville det ikke give mening. Og det er vigtigt, at det er internater, hvor vi har tid til at gå i dybden med flere forhandlingsøvelser,” siger teamleder for HR, jura og forhandling i Haderslev Kommune Johanne Bjerre Vesløv.

Internaterne tog udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad er god forhandlingsetik i Haderslev Kommune? Det var således tilrettelagt med udgangspunkt i Haderslev Kommunes værdigrundlag, og formålet var at sikre konstruktive og tillidsfulde forhandlinger i en stor organisation med værdibaseret ledelse og værdibaseret samarbejde.

Når KL laver et forløb om forhandling, bliver der bl.a. brugt en del tid på at klæde deltagerne på til at forberede forhandlinger. En velforberedt forhandler er alt andet lige meget bedre stillet end den forhandler, der prøver at improvisere.

Fra den grundige forberedelse går turen ind i selve forhandlingen, hvor der blev arbejdet med, hvad der sker ved forhandlingsbordet, og hvilke reaktionsmønstre der er hensigtsmæssige. Til sidst bliver deltagerne klædt på med metoder til afslutning af forhandlingerne og en grundig introduktion til referatskrivning.

Nogle af de pointer, der står tilbage efter et internat om forhandling, er: 

  • Den grundige forberedelse er afgørende for det gode resultat.
  • Vis respekt for modparten og opfør dig ordentligt.
  • Du skal søge at finde et godt resultat for din modpart, for at du får et godt resultat for dig selv.
  • Den skingre og indignerede tone giver sjældent pote.

Vil du lære at blive en bedre forhandler så læs mere om forhandlerkursus her